DOI: 10.21637/GT.2016.4.06.


Námászté Európa! Gándhí Európa-kritikája és annak lehetséges tanulságai

Namaste Europe! Gandhi’s Europe Criticism and its Possible Lessons


SZENKOVICS Dezső


Mohandász Karamcsand Gándhí leginkább az erőszakmentes ellenállásról vált híressé, az angol gyarmati uralom elleni küzdelem, az indiai szabadságharc ikonikus figurájaként vonult be a történelembe és a köztudatba. Azt már viszont sokkal kevesebben tudják, hogy egy Nagy-Britannia–Dél-Afrika hajóút elégséges volt számára, hogy megírja életművének egyik legfontosabb könyvét.
Az eredetileg gudzsaráti nyelven megírt, majd később maga Gándhí által angolra is lefordított „Hind szvarádzs avagy az indiai önkormányzat” című műve a Mahátmá szemében az Európa által megtestesített „modern civilizáció” nyílt és durva kritikája, ahogy a könyvben maga Gándhí is fogalmaz, egyenesen annak elítélése. Mi késztette a Nagy Lelket arra, hogy ezt a könyvet megírja? Melyek azok a konkrét kritikai észrevételek, amelyeket a Nagy Lélek megfogalmaz könyvében? A 21. század európai, nyugati embere számára van-e bármiféle relevanciája ezeknek a több mint 100 éve papírra vetett gondolatoknak?
Ezek azok a kérdések, gondolatok, amelyekre az előadásom keretében választ/válaszokat keresek.

KULCSSZAVAK: Gándhí, szvarádzs, civilizáció, Európa
JEL kódok: A13, B19, Z12


Mohandas Karamchand Gandhi has become famous first of all thanks to his non-violent resistance, and has gone down in history and became generally known as one of the most important opponents of British colonialism and as the iconic figure of the Indian independence movement. Fewer in number are those who know that a voyage on the sea from Great Britain to South Africa was enough for him to write one of the most important books of his life-work.
Originally written in Gujarati and later translated into English by Gandhi himself, the book entitled Hind Swaraj or Indian Home Rule is a hard and explicit, outright criticism of the “modern civilisation” considered by the Mahatma to be embodied by Europe, as he writes in his book, a total disapprobation of the so-called Western civilisation. What was the reason, which lead the Mahatma to write this book? Which are the concrete critical remarks formulated by the “Great Soul” in his book? Have these ideas written more than 100 years ago got any relevance for Westerners, the European man of the 21st century?
These are the questions and thoughts that I will try to find answers to in my presentation.

KEYWORDS: Gandhi, Swaraj, civilization, Europe
JEL Codes: A13, B19, Z12A tanulmány letöltése | Full text download