DOI: 10.21637/GT.2016.4.05.


A Williamson-hipotézis teljesülésének vizsgálata az Európai Unióban és a Visegrádi országokban

Analysis of the compliance of Williamson hypothesis in Visegrad-group


NESZMÉLYI György Iván – LAMPERTNÉ AKÓCSI Ildikó – BRUDER Emese


A gazdasági felzárkózás ismert összefüggéseivel foglalkozó Williamson-hipotézis nemrég, 2015-ben volt 50 éves. Az utóbbi fél évszázad alatt sokan használták, felhasználták, értékelték, elfogadták, elutasították, átalakították, de az tény, ha a területi egyenlőtlenségek és a fejlődés kapcsolatát említjük, ez az elmélet az első, ami eszünkbe jut. Jelen kutatásunk Williamson által feltárt összefüggések alkalmazására vállalkozott, mely szerint a fejlettebb régiók gyorsabban gyarapodnak, mint az elmaradottak, mert fejlettebb erőforrásaik jobban és gyorsabban hasznosulnak. Megfelelő intézkedések hiányában annyira megnő a szakadék a fejlett és elmaradott területek között, hogy az éppen a felzárkózást veszélyezteti, mert a leszakadó területek eltartása egyre több forrást vesz el a fejlődéstől. Az Európai Unió éppen ezekkel a kihívásokkal került szembe 2004-es, és 2007-es bővülésével. Az Unió Strukturális politikájának fő célja a regionális versenyképesség támogatása a lemaradó, gazdasági nehézségekkel küzdő területeken. A csatlakozott kelet- és közép-európai országok éppen ilyen területek, az Unió átlagához viszonyított alacsony egy főre jutó GDP-vel és magas munkanélküliséggel. Kutatásunkban az EU-hoz 2004-ben csatlakozott Visegrádi országok régióinak területi egyenlőtlenségeit vizsgáltuk matematikai-statisztikai módszerekkel, az 1995-től 2014-ig terjedő időszak adatai alapján igyekeztünk a négy ország jövőbeli regionális fejlődésének lehetséges tendenciáit felvázolni a Williamson-hipotézisre alapozva. A tanulmány első részében az EU országainak illeszkedését vizsgáljuk a Williamson görbéhez, majd a továbbiakban kiemelten foglalkozunk a Visegrádi országok helyzetével.

KULCSSZAVAK: területi egyenlőtlenségek, Williamson-hipotézis, Visegrádi országok
JEL kódok: R11, O11


Just one year ago we commemorated the 50th anniversary of Williamson hypothesis which focuses on the interrelations of the economic catching up. During this 50-year period many analysts used, utilized, evaluated, accepted or rejected and also transformed it. In our present research, we aimed to apply these interrelations which were discovered by Williamson according to which, the developed regions grow faster than the less developed ones, because their more advanced resources are utilized in a better and faster way. Without appropriate ordinations, the gap will get so much bigger that it will risk the catching up, because the maintenance of the breaking off territories will take more sources from the development. The European Union faced these challenges at the expansion of the union in 2004 and 2007. The main goal of the Union’s Structural policy is the support of the regional competitiveness of the lagging territories with economic difficulties. The joined central- eastern European countries are those kind of above mentioned territories, with a low GDP per capita and a high unemployment rate correlated to the Union’s average. In our research, we examined the territorial disparities of the countries of Visegrád, joined to the EU in 2004, for the period between 1995 and 2014. According to our hypothesis, there is a connection between the regions’ economic development and the size of inner regional disparities, so the Williamson-hypothesis can be verified to our research area. In the first part of our research, we examine the confirmation of the Williamson-hypothesis of the whole EU, and later the countries of Visegrád separately.

KEYWORDS: regional disparities, Williamson-hypothesis, Visegrád-group
JEL Codes: R11, O11A tanulmány letöltése | Full text download