DOI: 10.21637/GT.2016.4.03.


A klímaváltozás, a világgazdaság és a klímapolitika kölcsönhatásai

The Climate Change, the World Economy and Climate Policy Interactions


PARAPATITS Zsolt


A klímaváltozás napjaink kiemelt problémája, ami egyaránt kihat a természeti, gazdasági és társadalmi folyamatokra. A probléma széleskörű elismertsége ellenére mégis találkozunk klímaszkeptikus és gyakran egymást cáfoló gazdasági és politikai alapú megoldási modellekkel. Mindezek következtében a nemzeti klímapolitikák és a társadalmi vélemények is folyamatosan változnak, aktív kölcsönhatásban egymással. Jelen tanulmányban ezért az aktuális nemzetközi szakirodalom alapján áttekintem és elemzem azokat a világgazdasági tendenciákat, kapcsolódó társadalmi és politikai reakciókat, amelyek mentén a különböző hivatalos (nemzeti) álláspontok kialakulnak. A vonatkozó tudományos kutatási eredmények értelmezései ezért gyakran eltérőek, ami könnyen sikertelen problémamegoldáshoz vezethet.

KULCSSZAVAK: globális felmelegedés, gazdasági alkalmazkodóképesség, nemzetközi klímapolitika, gazdaságpolitikai kölcsönhatások, társadalmi válaszreakciók
JEL kódok: O13, O21, Q54, F64


Climate change is a major current issue which affects natural, economic and social processes equally. Despite the widespread acclaim of the issue we still encounter economic and political solution models that are climate-sceptic and often contradict each other. As a result, national climate policies and social opinions constantly change in an active interaction with each other. Thus, this current study, based on the latest international literature, reviews and analyses the world economic tendencies, related social and political responses along which the different official (national) standpoints are formed. Therefore, the interpretations of related scientific research results are often different, which can easily lead to unsuccessful problem solution.

KEYWORDS: global warming, economic adaptability, international climate politics, economic policy interactions, social responses
JEL Codes: O13, O21, Q54, F64A tanulmány letöltése | Full text download