DOI: 10.21637/GT.2016.4.02.


Változások a Top 50 vállalat rangsorában az elmúlt 15 évben

Changes in the Order of Top 50 Companies in the Last 15 Years


SÁVAY Balázs – SZÉKELY Csaba


A Deloitte 2007 óta készíti el az 500 legnagyobb kelet-közép európai vállalat rangsorát, de 2001 óta az 50 legnagyobb magyarországi vállalkozás rangsorát a HVG is közli. A 2000. évi C. törvény a számvitelről is ekkortájt lépett életbe, és azóta is ennek értelmében teszik közzé a vállalatok az éves beszámolóikat a kormány online felületén, ami mindenki számára nyilvánosan hozzáférhető. A tanulmány ezen információk alapján kíséri figyelemmel a rangsorban levő vállalatok és iparágak helyzetének legfontosabb változásait. A rangsorokat kiegészítettük a nyilvános beszámolókból vett legfontosabb mérleg- és eredményadatokkal. A különféle mutatószámok segítségével vizsgálhatóvá váltak az iparágak és az egyes vállalatok pozícióinak átrendeződései, valamint a válság hatására adott reakciók is. A főbb összefügések jelenlegi bemutatásán túl részletesebb vizsgálatokra is sor kerül egy hamarosan kiadásra kerülő PhD-értekezés keretében.

KULCSSZAVAK: Top50, rangsorváltozás, vállalatok
JEL kódok: E32, L16


Since 2007, Deloitte is preparing the ranking for the 500 largest companies in Central and Eastern Europe, but since 2001 the 50 largest Hungarian firm ranking is also published by HVG. Also, around at this time, the accounting Act (2000/C. Act) entered into force and according to which the annual reports of the companies have been published on the government’s online site, which is publicly accessible for everyone. The short study is monitoring the most important changes of the companies and industries based on these informations. The rankings were expanded by the data with the most important balance sheet and profit and loss data. With a variety of indicators were composed to analyse the changes in positions of individual companies and industries, as well as their reactions to the crisis. Apart from the presentation of the main connections a deeper examination is taken place which will be available in a PhD thesis to be published soon.

KEYWORDS: Top 50, change in order, companies
JEL Codes: E32, L16A tanulmány letöltése | Full text download