DOI: 10.21637/GT.2016.3.07.


Számviteli és adózási szabályozás a hazai K+F tevékenység elszámolásában

Accounting and Taxation Regulation at the Hungarian R&D Process


SZÉLES Zsuzsanna – AMBRUS Rita – TÓTHNÉ SZABÓ Erzsébet


A gazdasági fejlődés központjaiban az elméleti kutatók, a fejlesztők, a menedzserek elképzelhetetlenül hatékony együttműködésben dolgoznak az új termék (technológiai, marketing, pénzügy stb.) ötletek feltárásán és megvalósításán. Az elmúlt évszázadokban azonban a K+F által feltárt innovációs lehetőségeket elsősorban a nagyvállalatok hasznosították. Az elmúlt években azonban ez a tudás a kkv-szektor vállalkozásai számára is elérhetővé vált és az innovációs lehetőségek megtalálása jelentheti a siker kulcsát. Az egyre gyorsuló haladás hatására a rugalmasság, a gyors alkalmazkodás vált a vállalati versenyképesség alapvető tényezőjévé, s ez jelentősen módosította a vállalatok szerkezetét. A közép-európai országok piacgazdasággá alakulásának, illetve az Európai Unióhoz való csatlakozásának pozitív hatása fokozatosan eltűnik, a globális pénzügyi válság miatt szükségessé vált pénzügyi szigorítások pedig visszafogják a GDP növekedését. Jelenleg a legfontosabb kérdés, hogy az elkövetkezendő években mi lehet a gazdasági növekedés motorja.
Az Unió arra ösztönzi a tagországokat, hogy 2020-ra GDP-jük 3%-át kutatásra és innovációra fordítsák. A számvitel és az adózás szempontjából is kulcsfontosságú a K+F projektek dokumentálása, ezen belül is a tevékenység K+F minősítése, valamint a kapcsolódó költségek összegének és összetételének figyelembevétele az adó-, illetve adóalap-kedvezményeknél.

KULCSSZAVAK: kutatás, fejlesztés, innováció, adókedvezmény, számviteli elszámolás
JEL kódok: M41, H25, H27


Academic researchers, product and technology developers and managers work together with previously inconceivable efficiency to explore and implement new product ideas in the centres of development. However, in recent centuries, the opportunities offered by innovation explored by R&D have mainly been exploited by large companies. In the last years, however, this knowledge offered and even today the identification of such opportunities for innovation offers the greatest chances of success to SMEs. As a result of accelerating progress, flexibility and quick adaptation have become the key factors of corporate competitiveness, and this has profoundly altered the structure of magnitude of companies. The positive effect of Central European countries turning into market economies and their accession to the European Union is gradually disappearing and the financial restrictions that became necessary because of the global financial crisis restrain GDP growth. Currently, the most important question is what the driver of economic growth can be in the years to come.
Documentation of R&D projects, including the R&D activity classification, and taking into account the amount and composition of the costs associated with the tax and the tax base allowance are essential aspects of accounting and tax purposes.

KEYWORDS: research, development, innovation, tax allowance, accounting
JEL Codes: M41, H25, H27A tanulmány letöltése / Full text download