DOI: 10.21637/GT.2016.3.06.


A számvitel és az adózás szerepe a globalizált világgazdaságban

Accounting and Taxation in the globalized World Economy


KENYERES Sándor – VÁGYI Ferenc Róbert – VARGA József


A nemzetközi tőkebevonás hatékonyabbá tétele miatt szükséges a cégek beszámolóinak egységes szempontú elkészítése. A számviteli beszámoló mérlegét és eredménykimutatását globális elvek alapján állítják össze. Az adózást különböző hatóságok (államok, különleges adózási zónák, gazdasági övezetek) szabályozzák, lényegében önállóan, egymással csak lazán kapcsolódva.
A számviteli információs rendszer működtetése nem elegendő az adóztatási feladatok elvégzéséhez, illetve azon túli, az adóztatáshoz szükségtelen információt is tartalmaz. A megoldás a számviteli információs rendszer kiegészítése az adózási információkkal. Ez készülhet részletező nyilvántartások vezetésével, vagy a számviteli információk megfelelő részletezettségével kialakítva. Ad abszurdum számviteli beszámolás elkészítése nélkül is megoldható az adóztatás.
Egy megfelelő részletezettségű informatikai rendszer elvileg megoldást jelenthet. A tanulmányban megvizsgáljuk az informatikai rendszerrel szembeni követelményeket és a megoldási alternatívákat, mint amilyen például az önálló adómérleg előírása.

KULCSSZAVAK: számviteli beszámolás, adóinformatika, adómérleg
JEL kódok: M41, H21


In order to make international capital import more efficient it is necessary to prepare a common account of the companies. The balance sheet and income statement are made according to global principles. Taxation is regulated by tax authorities (states, special tax zones, economic zones) mainly independently, and in casual cooperation.
The accounting information system is not sufficient to carry out the tasks of taxation and it contains unnecessary information for taxation. The solution is the supplement of the accounting information system with tax information. It can be prepared by keeping detailed records or by providing accounting information in details. Ad absurdum the taxation can be solved without preparing the financial report.
A properly organized information technology system can be a solution.
The study examines the requirements for the IT system and the alternative solutions, such as the requirement of an independent tax balance sheet.

KEYWORDS: financial reporting, tax information technology, tax balance sheet
JEL Codes: M41, H21A tanulmány letöltése / Full text download