DOI: 10.21637/GT.2016.3.05.


Belső kontrollfunkciók a pénzügyi intézményekben – szabályozás és annak felépítése Magyarországon

Internal Control Functions in Financial Institutions – laws and regulations in Hungary


KOVÁCS Tamás – SZÓKA Károly


Míg a klasszikus ellenőrzés jóformán egyidős az emberiséggel, a tágabban értelmezett belső kontroll megjelenése az ipari forradalom idejére tehető. A XX. században a részvényesi, piac- és profitorientált vállalati berendezkedés által fokozott igény keletkezett a fejlett kockázatkezelésre, vállalatirányításra, menedzsmenttechnikákra, információáramlásra, így a belső kontrollrendszerek kialakítása, fejlesztése is teret nyert. A belső védelmi vonalak részének tekintett funkciók elsődleges szűrő szerepet töltenek be a pénzügyi közvetítő rend¬szer biztonságos működését garantáló védelmi hálóban is. A pénzügyi szervezetnek a belső védelmi vonalait az uniós és hazai jogszabályok és ajánlások, valamint a szervezeti és tevékenységi jellegzetességek alapján kell kialakítania és működtetnie, továbbá szükség esetén változtatnia, fejlesztenie. A cikkben – egy kutatásnak még a kezdeti szakaszában járva – a történeti, fogalmi háttér rövid bemutatását és a szabályozói környezet felépítésének ismertetését végezzük el.

KULCSSZAVAK: pénzügyi intézmény, belső kontroll, ellenőrzés, szabályozás
JEL kódok: G28, O16, M42


Classical audit activities are almost as old as mankind. The presence of internal controls in modern terms can be attributed to the industrial revolution. Corporate, market and business structures created increased demand for advanced risk control, company leadership, management and flow of information techniques in the 20th century, so development of internal control systems came to the fore. Internal control functions are the part of lines of defence and they have got a primary role in safe operation of financial system. The financial institution have to establish, operate and develop internal control functions in regard to laws, recommendations and features of organization and activity. This article is an early result of a new research and it reviews history, definitions and regulation of the topic.

KEYWORDS: financial institution, internal control, internal audit, regulation
JEL Codes: G28, O16, M42A tanulmány letöltése / Full text download