DOI: 10.21637/GT.2016.3.04.


A bázeli tőkeszabályozás múltja, jelene és jövője

The History, Present and Future of the Basel Bank Regulation


SZÉLES Zsuzsanna – PATAKI László – FÓRIÁNNÉ HORVÁTH Margit


A pénzügyi intézmények tevékenységükből adódóan szigorú sza¬bályok, előírások szerint működnek. Felmerül a kérdés szükséges-e még tovább szigorítani a szabályokat (már van szabályozva, korábban is volt) vagy sem. Mire terjedjen ki a szabályozás és milyen mértékű legyen? Célunk a bankszabályozás új oldalról történő megközelítése, a szabályozás okainak vizsgálata, annak feltárása, hogy a pénzügyi intézmények esetében milyen kockázati tényezők merülnek fel, azok hogyan hatnak egymásra. Az Európai Unió tagjaként mi is részesei vagyunk a napjainkban zajló intézményi és szabályozási környezetbeli változásoknak. Célunk a Bázeli tőkeszabályozás teljes rendszerének, fejlődési fázisainak megismertetése. Nemcsak az alkalmazott szabályozók, az ehhez kapcsolódó intézményrendszer megismerése is fontos feladat, amely napjainkban is zajlik: a bankunió létrejötte, azon belül is Európai Bankfelügyelet működésének megkezdése, vagy a szanálási rendszer adaptálása az egyes tagországokban. Az intézményi védelmi vonalak legfontosabb része, hogy a hitelezés során az intézmények az adósokat minősítik, és a hitelekhez fedezetet kérnek. Továbbá elengedhetetlen, a jogszabályban előírt tőkeszint fenntartása, a független belső ellenőrzés.

KULCSSZAVAK: bázeli tőkeszabályozás, tőkemegfelelés, bankunió
JEL kódok: G22, M41, M49


Due to the activities of financial institutions they have to operate according to strict regulations. Is there a need to regulate banks or not, and if a regulation exists what should it focus on and how widespread it should be? Our main aim is to take a look on the bank regulations from a different point of view, to analyse the reasons of regulation, what risk factors can appear and how they interact with each other. As a member state in the EU we are also part of the change in the institutional and regulatory environment. Our objective was to introduce the total Basel capital regulation system, its development stages. Not only the applied regulators but also the getting to know the institutional background is important which is being done these days, the creation of the bank union and inside that the European Banking Supervision started to operator the adoption of the reorganisation system in the member states. The financial institution categorizing debtors and credit coverage is requested during the credit process, this is the most important part of the institutional line of defense. Furthermore, the level of capital required by law to maintain and independent internal audit are essential.

KEYWORDS: Basel bank regulation, capital adequacy, Bank Union
JEL Codes: G22, M41, M49A tanulmány letöltése / Full text download