DOI: 10.21637/GT.2016.3.02.


A magyar bankszektor Európában

The Hungarian Banking Sector in Europe


KOVÁCS Levente


A Közép-Kelet Európai régióban elsőként Magyarországon történt meg az áttérés a kétszintű bankrendszerre. A magyar modell a térségben mintának számított, mely utat időbeli késéssel a többiek is követtek. Az indulási előnyünk az EU csatlakozásig tartott, azonban azóta az európai közösség részeként minden nemzeti bankszektorra ugyanazok a nemzetközi szabályozások érvényesek. A világgazdasági válság és helyi következményei, a nemzetgazdasági adottságok, a kulturális különbségek, az eltérő nemzeti szabályozások stb. hatására országonként igen eltérővé vált a bankszektor gazdaságélénkítő képessége és ennek következményként az egyes nemzetgazdaságok fejlődési tendenciái és fejlettségi foka is lényegesen eltér. Tekintettel arra, hogy a bankszektor és a gazdaság kölcsönös egymásra utaltságban működik, érdemes összevetni a magyar bankszektor tényszerű helyzetét és kilátásait a versenytárs országokéval, hiszen ez determinálni fogja a jövőbeli gazdasági teljesítményeket.

KULCSSZAVAK: bankszektor, gazdasági válság, bankszabályozás, banktörténet
JEL kódok: G21, O16, R11


Hungary was the first in the Central and Eastern European region, where the change-over to the two-level banking system was realised. The Hungarian system served as a model, which was followed by others considerably later. Our initial advantage lasted till the EU-accession, since that time as a part of the European community same (identical) international regulations are in force concerning the national banking sector. Under influence of the global economic crisis and its consequences, local and national economic conditions, cultural differences and different national regulations, etc. has become the ability to economic recovery of banking sector very different from country to country. As a consequence development trends and their level are significantly different in each national economy. Considering the mutual interdependence of the banking sector and economy it is worth to compare the factual situation and prospects of Hungarian banking sector with the situation and prospects of the competitor countries, after all this will determine the future economic performance.

KEYWORDS: banking sector, economic crisis, regulation of banking, history of banking
JEL Codes: G21, O16, R11A tanulmány letöltése / Full text download