DOI: 10.21637/GT.2016.3.01.


Lámfalussy Sándor életútja és munkássága

Life and achievements of Alexandre Lamfalussy


DURGULA Judit – FÁBIÁN Attila


Nincs magyar közgazdász, akinek Lámfalussy Sándorénál magasabbra ívelt volna a karrierje a nemzetközi pénzvilágban (Bod Péter, 2015). Életútja csodálatra méltó és egyedi: a jegybankok és tőkepiacok világának egyik legnagyobb szaktekintélye, az euró egyik atyja, az Európai Központi Bank alapítója, az európai integráció egyik hőse és boldog családapa. Másfelől azonban a huszadik század jellegzetesen magyar történeteinek egyike az övé: a tehetséges ifjú, akinek családi története a határokon innen indul, aki végigéli fiatalon a második világháborút, majd nem talál szabad életet saját hazájában, és más országban teljesedik ki. Lámfalussy Sándor 1929-ben Kapuváron született, de joggal érzik magukénak Lámfalussyt a Zala megyei Lenti lakosai, sokáig ott élt a család. Emellett ismert, hogy a világhírű közgazdász több szálon is kötődött Sopronhoz: a soproni Alma Mater egykori professzorának, Lámfalussy Sándornak a fia. Édesapja egykor az egyetem Erdőhasználattan Tanszékének volt a vezetője, ő maga pedig a soproni bencésekhez járt gimnáziumba.
Neve méltán az egyik legnagyobb a nemzetközi pénzügyi életben, hiszen szerteágazó munkássága és elért eredményei tiszteletet vívtak ki számára az egész világon. Szakmai életútja előtt tisztelegve vette fel Lámfalussy Sándor nevét, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara, 2016. október 13-án.

KULCSSZAVAK: Lámfalussy Sándor, pénzügyi kultúra, egyetemi tanár, Európai Központi Bank, euro
JEL kódok: B26, G20, G21, E52, E58


There is no other economist, who made a bigger name for himself in the international financial world. The path of his life is admirable and unique: he is one of the biggest experts of the world of central banks and capital markets; one of the fathers of Euro; founder of the European Central Bank; one of the heroes of the European integration and a happy family man. On the other hand he has a typically Hungarian story from the 20th century: a talented young, who’s family story started within these borders, who lived through the Second World War young, then he did not find a free life in his own native country, and was fulfilled in another country. Alexandre Lámfalussy was born in Kapuvár in 1929 but the inhabitants of Lenti, Zala County have the right to feel Lámfalussy their own, he lived there for a long time. Besides it is well-known, the world-famous economist was attached to Sopron in several ways: he was the son of Alexandre Lámfalussy, who had been a former professor of Alma Mater Sopron. Formerly his father was the director of Department of Forest Utilisation at the university, while himself attended Benedictine High School in Sopron.
His name is one of the biggest in the international financial culture deservedly, because his ramifying academic achievement and his obtained results commanded respect for him all over the world. On 13th of October 2016 the University of West Hungary Faculty of Economics adopted the name of Alexandre Lámfalussy to pay tribute to his professional carrier.

KEYWORDS: Alexandre Lámfalussy, financial culture, professor, European Central Bank, euro
JEL Codes: B26, G20, G21, E52, E58A tanulmány letöltése / Full text download