DOI: 10.21637/GT.2016.2.07.


A nagy nemzetközi tornák hatása a hivatásos labdarúgók értékére
– elemzés a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság alapján

Major international tournaments effect on the value of professional players
– empirical analysis based on the Football European Championship in 2012


HAVRAN Zsolt


A labdarúgó vállalatok értéke és értékteremtő képessége nagyban függ játékosainak sportbéli és pályán kívüli teljesítményétől. A tanulmány e lehetséges tényezők egyikének, a sportbéli tevékenységnek egy speciális esetét, a nemzetközi válogatott tornán való szereplés hatását vizsgálja. Fő kérdése, hogy milyen hatással van a hivatásos labdarúgók értékére egy nagy válogatott tornán való részvétel, ezen belül, hogy a hozott tulajdonságok (életkor, klub minősége, válogatott minősége, a játékos szerződésének hossza, valamint a játékos torna előtti értéke) és a tornán nyújtott teljesítmény hogyan befolyásolja a különböző játékosok értékváltozását. Az elemzés alapja egy, a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság 386 játékosainak adatait tartalmazó adatbázis. A tanulmány a kérdést korreláció-analízissel és klaszterelemzéssel vizsgálja, majd a létrehozott klasztereket tovább elemzi a csoportok fő tulajdonságai mentén. Az Európa-bajnokságon résztvevő játékosok jól elkülöníthető csoportokba rendezhetőek a hozott tulajdonságaik alapján. A klaszteranalízis eredménye, hogy ezeknek a csoportoknak az értékváltozására a tornán nyújtott teljesítmény különbözőképpen hat. A játékosok értékváltozására ható fő tényezők a játszott mérkőzések száma, a lőtt gólok száma, az átlagos egyéni sportteljesítmény, valamint a nemzeti csapat várt és tényleges teljesítményének különbsége. A feltárt összefüggések hozzásegíthetik a klubokat, hogy megfelelően viszonyuljanak a különböző tulajdonságokkal bíró játékosaik válogatott szerepléséhez.

KULCSSZAVAK: hivatásos labdarúgás, nemzetközi játékospiac, labdarúgók értékelése, Európa-bajnokság, klaszterelemzés
JEL kódok: M20, M54, Z22


The value and the value-creating capability of a football company strongly depends on its football players’ sport-related and other performance. The paper examines one special aspect of sport-related performance: the effect of tournaments of national teams. The main question is whether tournament participation can influence the value of a professional football player including how the players’ existing characteristics (age, club ranking, national team ranking, length of contract, market value of the player before the tournament) and performance in the tournament effect value change of different players. The research relies on a database that includes data about the 386 football players who participated in the football European Championship in 2012. The paper investigates the research question using correlation analysis and cluster analysis, then analyses the created clusters by the main features of the groups. The cluster analysis creates well-separated groups based on the players’ existing characteristics. The result of the analysis is that the performance on the tournament affects the value of the players differently. The main factors which influence the value of the players are the number of matches played, the number of goals scored, the individual sport performance and the difference between the predicted and real performance of the national team. The revealed correlations help the football clubs to appropriately relate to their different players who play in national teams.

KEYWORDS: professional football, international transfer market, valuation of soccer players, European Championship, cluster analysis
JEL Codes: M20, M54, Z22A tanulmány letöltése / Full text download