DOI: 10.21637/GT.2016.2.06.


E-learning a hazai felsőoktatásban: gazdaságossági megközelítés

E-Learning in Hungarian Higher Education: an Economical Approach


ERDŐS Ferenc – KOLOSZÁR László


Az informatika mára átszövi az élet minden területét, az oktatás, ezen belül a felsőoktatás is részese ennek. A technológia nem pusztán hátteret ad, hanem a hagyományos folyamatokat is átalakítja. A felsőoktatást korábban jellemző, nagyelőadásokon és a kapcsolódó, limitált interakciót biztosító szemináriumok rendszerén keresztül zajló hierarchikus tudáselosztást egy állandó interakciót biztosító, uniformizálás helyett akár kisebb csoportonként vagy hallgatónként is testre szabható elektronikus platform egészíti ki. A virtuális tanulókörnyezetet létrehozó eszközök az oktatási tananyagok megújítása (pl. multimédia, önellenőrző előrehaladás) mellett az oktatásmódszertan megújításának (pl. konstruktivista pedagógia, élményalapú tanulás, gamification) lehetőségét is magukban hordozzák. Mindez azt is jelenti, hogy az e-learning felsőoktatási bevezetése komplex gazdasági kérdés. Nem csak szoftverbe, hanem a humán erőforrásba, valamint a kapcsolódó szervezetfejlesztésbe is be kell fektetni a valós sikerhez. A tanulmány e döntéshez próbál elméleti összegzéssel muníciót adni. Áttekintjük azon gazdaságossági elemzési módszereket, amelyek alkalmasak lehetnek e-learning típusú beruházások értékeléséhez, kiemelve a sajátosságokat, nehézségeket. Erre alapozva megkezdhető lehet egy olyan adatgyűjtés, amely a valós módszertani megújulással egybekötött e-learning projekt gazdaságossági hátterét feltárhatja.

KULCSSZAVAK: e-learning, beruházás-gazdaságosság, felsőoktatás, oktatásmódszertan
JEL kódok: A29, G31, I23


Nowadays information technology permeates all aspects of life. Education, including higher education is also a part of this. Technology is not just providing a background, but also transforms the traditional processes. Now a personal customisable electronic platform supplements the classic, limited interaction provided lectures and seminars. This transformation drives the renewal’s possibility of educational materials (e.g. multimedia, self-test advancement) and teaching methodology (e.g. constructivist pedagogy, experience-based learning, gamification). This also means, that the introduction of e-learning in the higher education raises economical questions. For a real success capital has to be invested not only in the software, even in the human resources and in the connected organisational development too. This study attempts to give a help for these decisions, providing a theoretical summary for the topic. We review different techniques and methods, which can be suitable for the economical evaluation of e-learning investments. Based on this, an empirical analysis could be start in the future.

KEYWORDS: e-learning, ROI, higher education, teaching methodology
JEL Codes: A29, G31, I23A tanulmány letöltése / Full text download