DOI: 10.21637/GT.2016.2.04.


A kontrolling fejlődéstörténetének főbb irányzatai

Development of Controlling Trends


ZÉMAN Zoltán


A kontrolling módszertan kialakulásában és fejlődésében látható módon a vezetői számvitel fejlődése és gyakorlata meghatározó. Az egyik fejlődéstani nézőpont a kontrolling koncepció orientálódásának átfogó és koordinációs jellegére vonatkoztatható. Ez így megkülönbözteti az eredménycélra, a pénzügyi célokra, az értéknövelés céljára, valamint az összes vállalati célra való orientációt. Ebben a megközelítésben az értékorientáció különböző szintjei egyre szélesebb területet ölelnek fel a vállalati célrendszeren belül is, és nagymértékben kapcsolódnak a kontrolling munka irányultságához. Az általánosan értelmezhető kontrolling koncepció kialakításra való törekvés – ami magyarországi kontrolling szakirodalom képviselőit is jellemzi – a gyakorlati működés megértésének, definiálásának minél pontosabb megalkotásából következik.

KULCSSZAVAK: pénzügyi számvitel, vezetői számvitel, kontrolling, költségelszámolás, pénzügyi kontroll, módszertan
JEL kódok: M10, M40


The practice and development of management accounting is dominant in the formation and development of the methodology of controlling. One of the developmental point of view can be linked to the overall concept of nature and coordination. This separates the orientation of results, financial targets, and value adding and all corporate targets. In this approach, different levels of value orientation focus on a wider area, even within the company target system and highly relate to the orientation of controlling. The commonly understood concept of controlling – which is characterized by the Hungarian representatives of controlling literature – is originated from the practical understanding and definition of controlling.

KEYWORDS: financial accounting, management accounting, controlling, cost accounting, financial control, methodology
JEL Codes: M10, M40A tanulmány letöltése / Full text download