DOI: 10.21637/GT.2016.2.03.


A helyi termék szerepe a lokális identitás építésében

The role of local products in the construction of local identity


HOFFMANN György – SCHWARCZ Gyöngyi – SZÁSZ Jenő


Jelen tanulmány célja, hogy rávilágítson a helyi gazdaságfejlesztés egyik eszköze, a helyi termék és a lokális identitás közötti lehetséges kapcsolat természetére. Feltételezésünk szerint a kézműves helyi termékként pozícionált Igazi Csíki Sör történetének vizsgálata kiváló lehetőséget nyújt ehhez, mivel létrehozását követően szinte azonnal jogi vitába keveredett a világ egyik legnagyobb sörgyártó vállalatával. Ennek nyomán komoly közösségi összefogás alakult ki a kézműves termék támogatására, illetve a tömegtermék bojkottjára. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a helyi termék identitásteremtő képességének milyen szerepe van vagy lehet egy helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezés sikerében, fenntarthatóságában, illetve azt, hogy milyen eszközök segíthetik elő egy helyi élelmiszertermék identitásépítésben, imázsteremtésben játszott szerepét

KULCSSZAVAK: Igazi Csíki Sör, Heineken, helyi gazdaságfejlesztés, helyi termék, helyi identitás, közösségi márka
JEL kódok: R11, R31, R32, R58


The aim of this paper to highlight the nature of the relationship between local product – as a tool of local economic development – and local identity creation. We think that the analysis of the short history of a recently developed craft beer factory may help to shed light on this topic, since right after its product’s entry in the market one of the world’s biggest brewery brought a lawsuit against the brand and the factory. The lawsuit enhanced community sup-port of the craft beer and generated boycott of the mass produced beer. The paper examines how the success and sustainability of local economic development is influenced by the role of local product in identity creation, and investigates the tools that facilitate the role of local product in identity building.

KEYWORDS: Igazi Csíki Sör, Heineken, local economic development, local product, local identity, social brand
JEL Codes: R11, R31, R32, R58A tanulmány letöltése / Full text download