DOI: 10.21637/GT.2016.2.02.


Három település marketingtevékenységének és településmarketing stratégiájának vizsgálata

The examination of three settlements’ situation analysis and place marketing strategy in Hungary


URBÁNNÉ TREUTZ Ágnes – SZABÓ Zoltán


Munkánk során három települést vizsgálunk Csongrád megyében. A tanulmány célja a szolgáltatásmarketing 7P eszközrendszerének vizsgálata és a települések által követett stratégiák elemzése a településmarketing szemszögéből. A tanulmány végén megfogalmazásra kerülnek a településmarketing három fő célcsoportjának kitörési lehetőségei az egyes településeken.
A helyzetelemzést tekintve mindhárom települést érintő összehasonlító vizsgálatot végzünk, melynek során a településmarketing három fő célcsoportját tekintve a demográfiai tendenciákat, a gazdasági aktivitást és a turisztikai trendeket elemezzük mélyrehatóbban. A marketingstratégia alapvető vizsgálatához szükséges értékelni a települések marketingtevékenységét, ezen belül is áttekintjük a szolgáltatásmarketing 7P-jét a településeken. Ahogy a vállalati életben a cégek, úgy a településeknél a falvak, városok is különböző típusú stratégiákat alkalmazhatnak. E stratégia-típusokat vizsgáljuk, ezen belül Kotler & Keller klasszikus négyes stratégiáját, a termék- és piacfejlesztési stratégiákat és az outpacing-stratégiai megközelítést.
Összességében, tanulmányunkkal az a célunk, hogy szekunder információk alapján a három település piaci helyzetét, marketingtevékenységét, és a települések által alkalmazott stratégiákat feltérképezzük.

KULCSSZAVAK: településmarketing, marketingstratégia
JEL kód: M310


During our work we examine three settlements in Hungary. The aim of the study to examine the three settlements and their strategy with the service marketing’s 7Ps toolkit. At the end of the study we determine the place marketing three main target group’s breakthrough opportunities in these settlements.
Considering the situation analysis we make a comparative examination in case of the three settlements. In the course of that we analyze the three target groups of the place marketing, mainly the demographic tendencies, the economic activity and the tourism trends. To analyze the marketing strategy we need to know the marketing activities of the settlements, within that we examine the service marketing’s 7Ps regarding all the three settlements. As the companies in corporate life, in case of the settlements, the villages and the cities can use different type of strategies as well. We analyze these types of strategies, focusing on the classic quartet-strategy of Kotler & Keller, furthermore the product and market development strategies and the outpacing-strategic approach.
Overall, with this study our goal is – based on secondary information – to explore the three settlements’ situation analysis, marketing activities and the strategies used by them.

KEYWORDS: place marketing, marketing strategy
JEL Code: M310A tanulmány letöltése / Full text download