DOI: 10.21637/GT.2016.1.06.


A nonprofit szervezetek tőkebeszerzési lehetőségei

Fundraising – The instruments of acquiring capital


HORVÁTH Ágnes


Magyarországon is egyre jelentősebb szerepet játszanak a nonprofit szervezetek, amelyek menedzsmentje bizonyos mértékben eltér a profitorientált szervezetekétől. E szervezeteknél kiemelt jelentősége van a forrásteremtésnek. A tanulmány központi témája a forrásteremtés (fundraising) módszere, annak eszközei és sikerének komponensei. Szekunder kutatási eredményekre alapozva azt igyekszik bizonyítani, hogy a színvonalas menedzsment és a magas fokú stratégiai kiépítettség hozzájárul a szervezetek működésének hatékonyságához és e szervezetek forrásteremtő képességéhez. Egyértelmű, hogy a fundraising fogalma szorosan kapcsolódik a stratégia fogalmához. A nagyobb vállalatok saját kutatási és fejlesztési részlegekkel, vagy ilyen projektcsoportokkal rendelkeznek, míg a nonprofit szféra szervezeteinél számos esetben a vezetőség, vagy a tagok maguk gondoskodnak a továbbképzésről, egyben alátámasztva ezzel az individuális törekvéssel a szervezet fejlődését és céljainak megvalósítását. A tanulmány kitér a nonprofit menedzsment témakörére is, melynek az előző gondolatmenettel való összehangolása fontos kutatási feladat. A fundraising fogalomkörébe tartozik a szponzorálás és a mecenatúra is, melyekre szintén kiterjed a kutatás.

KULCSSZAVAK: forrásteremtés, szponzorálás, mecenatúra, stratégia, nonprofit menedzsment
JEL kódok: M10, M14


The main topic of this study is fundraising, the methodology of providing resources, the knotting instruments and factors influenting successful fundraising activity. Based on secondary research results the study tries to prove that a professional management and a high level strategic body improve and is contributing to efficiency and are influenting the resource generating capacity of the organization. Organizations of the business sector have usually their own R & D departments or project groups. On the other hand, in case of non-profit organizations significantly the managers and the members oneself are taking care for the continuous education and development, also supporting with this individual aspiration the development in total and realizing goals of the organization. Thus, the study discusses the topic of nonprofit management with harmonization to the previous train of thought, which is a major hub of this research. The fund-raising concept also include definitions like sponsoring and patronage. These two definitions are also under investigation.

KEYWORDS: fundraising, sponsoring, patronage, strategy, non-profit management
JEL Codes: M10, M14A tanulmány letöltése / Full text download