DOI: 10.21637/GT.2016.1.01.


A nemzeti mozgástér a hozzáadottérték-adórendszer kialakításában

National movement in the creation of the VAT


KENYERES Sándor – VARGA József


Publikációnk célja annak bemutatása, hogy miképpen lehetne megvalósítani Magyarországon egy egyszerűbb, nemzeti mozgástérrel rendelkező adóztatást. Cikkünk annak a gondolatnak a tovább folytatása, mely során az egyszerű adórendszer elméleti modellezése után a hazai adóterhelés mértékét vizsgáltuk. Ehhez a gondolatmenethez csatlakozik az a modellkísérletünk, mely során első lépésként a hozzáadottérték-adót a tagországi minimális szintre csökkentjük. Ezzel egyidejűleg az így kiesett adóbevételt legalább egy másik adóval kell pótolnunk, tehát a kiesőáfa(HÉA)-bevételt tagállami különadókból pótoljuk.
A publikáció első része a hozzáadottérték-adó történetének témánk szempontjából fontos elemeit ismerteti. Ezen belül döntően az alanyi és tárgyi mentes-séggel és a hozzáadottérték-adó jelenlegi rendszerével foglalkozunk. Végül a nemzeti mozgástér megvalósíthatóságára vonatkozóan egy konkrét lehetőséget mutatunk be, mely során a végső fogyasztót terhelő különadó-normál hozzáadottérték-adó és kedvezményes hozzáadottérték-adó kombinációit vizsgáljuk.

KULCSSZAVAK: egyszerű adórendszer, adóterhelés, hozzáadottérték-adó
JEL kódok: H21, H25


The aim of our publication is to show how Hungary could intro-duce simpler taxation, while keeping the EU regulations, with the most possible national latitude. In this article we continue our previous work about theoretical modelization of simple taxation and investigation the rate of the national tax burden. In our model experiment, first we reduced the value-added tax rate for the possible minimal rate and parallel we substituted the missing amount by another type of special member state supertax package.
First part of our paper describes the relevant aspects of the history of value-added tax. We focus on tax exemptions, based on income limit and activity, and we investigate the current system. Finally we introduce our self-developed proposal, in which we investigate combinations of normal and reduced VAT taxes.

KEYWORDS: simple tax system, tax burden, VAT
JEL Codes: H21, H25A tanulmány letöltése / Full text download