DOI: 10.21637/GT.2015.4.06.


A vállalkozás-vezetés és a stratégia problémái a KKV szektorban

Enterprise Management and Strategy Issues of SMEs


VARGA Zoltán


Napjainkban minden vállalkozásnak felgyorsult, globalizált gazdasági és társadalmi környezetben kell nyereséget termelnie és hosszú távon képesnek kell lennie a gyarapodásra. A kialakult versenyhelyzetben újra kell gondolnia minden vállalkozásnak, hogy milyen stratégiát alakít ki a megváltozott környezetben, milyen eszközökkel bír és kíván-e élni, s milyen módon tudja küldetését elérni, megvalósítani.
A piaci információk csatornáinak elemzésében a hírforrás, információs forrás, az üzleti trend, a marketing piaci lehetőségeket is jelentősen befolyásolja. A stratégia hiánya és a rövid távú szemlélet, valamint a szerződéses magatartás minősége azok az akadályozó tényezők, amelyek az egyes vállalkozások együttműködését, magatartását gyengítik, illetve megnehezítik.
Jelen tanulmány a kis- és középvállalkozásokban tapasztalható ellentmondásokra, az üzleti kultúra, az informatikai tudás hiányára, és a vállalatvezetők képzetlenségének feltárt okaira hívja fel figyelmet.

KULCSSZAVAK: menedzsment, üzleti kultúra, KKV szektor
JEL kódok: M10, M12, M14


Today, all companies and businesses should be able to make profits and to gain in the long run in fast-paced, globalized economic and social environment.
They also need to think about what strategy to develop in the changed environment, what equipment to use and how to accomplish their mission.
Analysing the channels of the market the marketing and market opportunities can be greatly affected by the information source and business trends. Lack of strategy, the short-term approach, the quality of the contractual practices are the obstacles to make it difficult to cooperate between undertakings.
The present study would like to call the reader's attention to the contradictions revealed in small or medium-sized businesses, the lack of business culture, management qualifications and IT knowledge.

KEYWORDS: management, corporate culture, SME-sector
JEL Codes: M10, M12, M14A tanulmány letöltése / Full text download