DOI: 10.21637/GT.2015.3.06.


Válságkezelés IMF nélkül – struktúraváltozások, válságok és gazdasági növekedés Malajziában

Crisis management without IMF – structural changes, crises and economic growth in Malaysia


NEDELKA Erzsébet


A 2008-2009-es válság során mind a politikusok, mind a nemzetközi szervezetek képviselői egyre gyakrabban hangoztatták a struktúraváltozások, strukturális reformok szükségességét és egyre gyakrabban ajánlott fel az IMF is segítséget. A történelmi visszatekintés során azonban azt látjuk, hogy az IMF „mentőcsomagok” és a strukturális változások sokszor félresiklottak (megszorításokkal jártak, közvetetten pedig a fogyasztás visszaesésével) és inkább elmélyítették a gazdasági válságokat, lásd Dél-Amerika és Délkelet-Ázsia. Malajzia azonban visszautasította a Valutaalap hitelcsomagját és a strukturális reformokat sem külső segítséggel kívánta megvalósítani. Tanulmányom célja annak megállapítása, hogy milyen gazdasági körülmények között tehette ezt meg az ország, hogyan hatott ez a saját-utas mentőpolitika a fejlődésre és növekedésre. Továbbá megvizsgálom, hogy az ázsiai válság egyéni kezelése szerepet játszhatott-e a globális válság kiemelkedően jó kezelésében.

KULCSSZAVAK: válság, struktúraváltozás, reform, IMF, gazdasági növekedés
JEL kódok: F60, H12, O19


During the crisis in 2008 and 2009 many politicians and representatives of international economies uttered more and more the needs for structural changes and structural reforms; and the IMF offered its help also more and more often. If we take a look back to the past we can see, that the “rescue packages” of the IMF and structural changes were not successful and they rather deepened economic crises like in South-America and in South-East-Asia. However, there was a country, which rejected the credit package of the International Monetary Fund and tried to implement structural reforms without any external help. The aim of my study is to find out, in what kind of economic environment were Malaysia able to do this, how this self-managed rescue policy effected the growth and development. I also analyze, how effected the “self-cure” of the Asian crisis the global crisis in case of connection.

KEYWORDS: global crisis, structural changes, structural reforms, IMF, eco-nomic growth
JEL Codes: F60, H12, O19A tanulmány letöltése / Full text download