DOI: 10.21637/GT.2015.3.05.


A magyar nyugdíjrendszer kapcsolódása az EU nyugdíjharmonizációs elemeihez

Connection between the Hungarian Pension System and the Components of the EU Pension Harmonization


JUHÁSZ Zita


Napjainkban a magyarok EU-n belüli migrációjának intenzitása jelentősen megnövekedett. Elsősorban Ausztria, Németország, illetve az Egyesült Királyság felé irányul. Eközben nyugdíjkilátásaink egyre borúsabbak. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy a nyugdíjharmonizáció, a nyugdíjak megoszlása az országok között miként befolyásolja a magyar állampolgárok nyugdíját, nyugdíjrendszerünk teherbíró képességét. A nyugdíjrendszerekre vonatkozó EU szabályozások ennek megfelelően nem is elsősorban harmonizáló, hanem koordináló jellegűek, a szociális biztonság szabályozásának kérdését a Közösség tagállami hatáskörbe utalja. A migráció feltehetően emiatt is különböző módon érinti az egyes országok nyugdíjrendszereit.

KULCSSZAVAK: nyugdíj, nyugdíjrendszer, biztosítás, munkaerőpiac
JEL kódok: E2, H2, J6


The migration of Hungarians significally increased within the EU. Mainly trend towards Austria, Germany and the United Kingdom. The expectations about their retirement of Hungarian people are bleak prospects. The paper want to find an answer how influence the pension harmonization and distribution the pensions of Hungarian senior citizens and the capacity of pension system. The aim of regulations is to safeguard social security rights of EU citizens when moving from one member state to another, not by harmonizing social security systems, but by coordinating them. Supposedly, the migration take effect on a different way to pension systems of the Member States.

KEYWORDS: retirement, pension systems, insurance, labourmarket
JEL Codes: E2, H2, J6A tanulmány letöltése / Full text download