DOI: 10.21637/GT.2015.3.04.


Fizetésképtelenség-előrejelzési megközelítések

Bankruptcy prediction methods


RATTING Anita


Vajon érdemes időt és energiát fordítani arra, hogy lezárt időszakok számviteli adataiból kiindulva meghatározzuk annak valószínűségét, hogy egy vállalat fizetésképtelenné válik a közeljövőben? Az elmúlt ötven évben számos kutató tett kísérletet arra, hogy az éves beszámoló adatainak felhaszná-lásával, változatos módszertani megközelítésben megbízható predikciót adjon egy vállalat további működésére vagy fizetésképtelenségére vonatkozóan.
Tanulmányomban a legegyszerűbb, egyváltozós modellektől kezdve áttekintem a csőd-előrejelző módszerek szakirodalmát egészen a legkorszerűbbnek tekinthető, neurális hálókat alkalmazó modellekig. A jelenlegi gazdasági környezetben a téma aktualitása vitathatatlan, a vállalati válságra utaló jelek korai felismerésével, megfelelő intézkedésekkel növelhető a vállalat túlélési potenciálja, ami valamennyi gazdálkodó elsődleges célja.

KULCSSZAVAK: fizetésképtelenség, csőd-előrejelzés, vállalati válság, figyelmeztető rendszer
JEL kódok: G2, G3


Is it worth devoting time and energy to predict the possibility of corporate bankruptcy from financial statements? In the past 50 years, researchers tried to make reliable predictions about the probability of going concern or becoming bankrupt, using a lot of various methods, relying on the data of financial statements.
I will review the evolution of bankruptcy prediction methods, from simple univariate models to the neural networks. This topic is obviously relevant in the present state of economic conditions. The survival potential of a firm can be increased by recognition of early crisis signs and by taking appropriate actions.

KEYWORDS: bankruptcy, bankruptcy prediction, corporate crisis, warning system
JEL Codes: G2, G3A tanulmány letöltése / Full text download