DOI: 10.21637/GT.2015.3.03.


A logisztikai egységköltség-számítás modellezése

Modelling the Calculation of Logistics Unit Cost


JUHÁSZ Lajos


Az üzleti vállalkozásoknál a logisztikai egységköltség számítása nagy nehézségeket jelent szakmai szempontból, hiszen a nem ok okozati alapon történő költségszétbontás megnehezíti a döntéshozó munkáját azáltal, hogy nem a döntéshozatalt befolyásoló adatok ismeretében kell racionális döntéseket hoznia. Jelen tanulmány megkísérli a logisztikai önköltségszámítás egy másik modelljét bemutatni, melynek megbízhatósága reményeink szerint jobb eredményt ad, mint a gyakorlatban eddig használt egyéb modellek. A logisztikai egységköltség-számítás gyakorlati használhatósága azért javulhat, mert a tanulmány új szemléletben közelít a probléma megoldásához. Egyfelől nagy részletességgel feltérképezi a logisztikai rendszer költségokozó tényezőit, másrészt algoritmust mutat be az egységköltség becslésére, majd a részegység-költségek számításának bemutatásán keresztül határozza meg az egységköltségeket. A tanulmány a modell működését konkrét számításokon, kalkulációkon keresztül vezeti le.

KULCSSZAVAK: egységköltség, logisztikai egységköltség, költségokozó tényező, részegység-költség, logisztikai tevékenység
JEL kódok: M21, M41


From a professional view calculating logistics unit cost at enterprises means significant difficulties. The reason is that dividing costs on a non-casualty base is making more difficulties for decision-makers because they have to make a rational decision when not having relevant information about the influencing factors of decision-making. This study aims to introduce an optional model of counting logistics unit costs to reach a more reliable model than the ones used in practice earlier.
The practical use of logistics unit cost counting can better because this study reaches to the solution of this problem from another direction. On one hand it is mapping the costly factors of logistics system. On the other hand it introduces an algorithm to value unit cost and through the counting of part-unit cost it defines the unit cost. The curiosity of this study is the introduction of the model’s functioning through specific calculation.

KEYWORDS: unit cost, logistics unit cost, cost-causing factors, part-unit cost, logistics activities
JEL Codes: M21, M41A tanulmány letöltése / Full text download