DOI: 10.21637/GT.2015.1-2.05.


A betétbiztosítás növekvő szerepe Európában és hazánkban

The Increasing Role of Deposit Insurance


PATAKI László – KENESEY Zsófia


Az európai bankunió létrehozásának ötlete a 2008-as válságot követően került előtérbe. A három fő pillérből álló rendszer elemei az egységes bankfelügyelet, szanálási rendszer és betétbiztosítási rendszer. A betétbiztosítás az elmúlt években Magyarországon is a társadalmi érdeklődés középpontjába került. 2014-ben hat pénzintézet felszámolása kapcsán kellett az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA) kártalanítani az ügyfeleket mintegy 120 milliárd forint összegben. 2015 márciusában újabb kifizetésekre került sor, amely az Alap eddigi legnagyobb kártalanítását jelentette és a Betétbiztosítási Alap is jegybanki segítségre szorult. Az uniós országokban eltérő szabályozású betétbiztosítási alapok működnek. A betétbiztosítás egységesítése sürgető feladat, hiszen a 2008-ban kirobbant válságot követően az emberek megtakarításaik nagyobb biztonságára törekednek, a betétbiztosítókba vetett bizalmuk megingott. Véleményünk szerint az európai bankunió létrehozása érdekében elindult folyamat bíztató, viszont az euróövezeti országok számára kialakított rendszert fokozatosan vezetik be és a betétbiztosítás témakörével kapcsolatban van még a legtöbb nyitott kérdés. A témában megjelent szakirodalmi forrásokat, publikációkat szekunder kutatás keretében használtuk fel az események átfogó bemutatására. A legtöbb embert foglalkoztató kérdések: Mi az oka a pénzintézetek sorozatos bedőlésének? Biztonságban vannak-e még megtakarításaink? Egy újabb hitelintézeti csőd kezelésére hogyan lesz képes a hazai betétbiztosító? A tanulmányban – többek között – ezekre a kérdésekre keressük a választ, valamint rövid betekintést kívánunk nyújtani a betétbiztosítási rendszer működésébe.

KULCSSZAVAK: bankunió, bankfelügyelet, szanálási rendszer, OBA
JEL kódok: D14, D18, O16


The idea of the creation of the European Bank Union came to the fore after the crisis in 2008. The three main pillars of the system are the uniform banking supervision, the reorganisation system and the deposit insurance system. In the recent years, deposit insurance has become of great interest also in the Hungarian society. In 2014, the National Deposit Insurance Fund (OBA) had to pay compensations to the clients in an amount of ca. HUF 120 billion in connection with the liquidation of six financial institutions. In March 2015, additional payments were necessary when the Fund announced the greatest ever compensation and the Deposit Insurance Fund also needed the help of the central bank. Deposit insurance funds regulated in different ways operate in the EU countries. Unification of deposit insurance is imperative, since after the crisis exploded in 2008, people demand more safety of their savings, and their trust in deposit insurance companies has significantly weakened. In our opinion, the process initiated for the establishment of the European Bank Union is cheerful, however, the system created for the Euro zone countries is gradually being introduced, and several questions related to the topic of deposit insurance are still open. Source literature and publications released in the topic have been used by us for the comprehensive presentation of the events in the framework of secondary research. Questions in which people are mostly interested: What is the reason for the series of bankruptcy of the financial institutions? Are our savings still safe? How will the national deposit insurance company be able to manage the bankruptcy of an additional financial institution? In the study, we are trying to answer, among others, these questions, and want to give a brief description of the operation of the deposit insurance system.

KEYWORDS: bank union, banking supervision, reorganization system, OBA
JEL Codes: D14, D18, O16A tanulmány letöltése / Full text download