DOI: 10.21637/GT.2015.1-2.04.


Integráció, autonómia és gazdaságfejlesztés Dél-Tirol példáján keresztül

Integration, autonomy and economic development through the example of South-Tyrol


SZÁSZ Jenő


A tanulmány célja, hogy bemutassa, a hálózatosodás és az integrációs folyamatok milyen pozitív externáliákkal járhatnak egy autonóm régió fejlődésében. Dél-Tirol kiváló példa arra, hogy ha egy ország támogatja egy régió autonómiáját és viszonylagos gazdasági és társadalmi szabadságot preferál, akkor az etnikailag ugyan megosztott, de erős társadalmi kohéziójú országrész tud élni a kínált lehetőséggel. A gazdasági és társadalmi hálózatosodás megindul és hosszú távon gazdasági növekedés jön létre.

KULCSSZAVAK: hálózatosodás, integráció, régió, Dél–Tirol, INTERREG, területfejlesztés, gazdaságfejlesztés
JEL kódok: R10, R11, R58


The purpose of this study is to introduce the positive effects of networking and integration process in the development of an autonomous region. South-Tyrol is an excellent example for that, if a country supports the autonomy of a region, and relatively prefers economic and social liberty, then this ethnically divided part of the country, with strong cohensive society can take the chances. Economic and social networking begins and in long term economic prosperity comes into existence.

KEYWORDS: networking, integration, regio, South-Tyrol, INTERREG, regional development, economic development
JEL Codes: R10, R11, R58



A tanulmány letöltése / Full text download