DOI: 10.21637/GT.2015.00.08.


A számviteltörténet kutatási sajátosságai

Research Speciality of History of Accountancy


BORBÉLY Katalin


A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán 2012-ben indult el az akkreditált számvitel mesterképzés, aminek keretében a hallgatóknak lehetősége nyílik számviteltörténetet is tanulni. A cikk bemutatja a tantárgyhoz kapcsolódó legfontosabb célokat, elsajátítandó kutatási módszereket és a számviteli rendszereket befolyásoló legfontosabb tényezőket, majd tíz hallgató kilenc rövid tanulmánya áttekintést ad a számviteltörténet egyes korszakairól és a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán folyó hallgatói kutatómunkáról.

KULCSSZAVAK: számviteloktatás, számviteltörténet, kutatásmódszertan
JEL kódok: M41, N01


The Master degree of Accounting began at the University of West Hungary, Faculty of Economics in 2012. There is opportunity for the students to study the accounting history. The article shows its objectives, methods and the most important factors influencing of accounting furthermore nine short studies of ten students on different periods of the accounting history.

KEYWORDS: accountancy, accounting history, research methodology
JEL Codes: M41, N01A tanulmány letöltése / Full text download