DOI: 10.21637/GT.2015.00.07.


A számvitel nemzetközi harmonizációja az 1970-es évektől napjainkig

The International Harmonization of Accounting from the 1970s to the Present Days


VAJAY Julianna


A XX. század gazdasági folyamatai és a globalizáció a gazdaság számos területén vetették fel a harmonizáció, egységesítés szükségességét. Így történt ez a számvitelben is, ahol a különböző gazdasági és jogrendszerek hatására eltérő szabályozások alakultak ki az országokban. A számviteli beszámolók több szabályozás szerinti elkészítése, valamint átfordítása jelentős többletmunkát és -terhet jelentett a vállalkozások számára, ezért az 1970-es években elindult a harmonizációs folyamat Európában. A harmonizáció több szinten valósul meg. Egyrészt az Európai Gazdasági Közösség alakította ki irányelveit, másrészt a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (napjainkban Nemzetközi Számviteli Standard Testület) Kertszabálynak és az IAS/IFRS-eknek a kidolgozásával igyekszik egységesebb számviteli szabályozást és gyakorlatot kialakítani Európában. Tanulmányomban áttekintem a harmonizáció folyamatát mindkét részről.

KULCSSZAVAK: számvitel, beszámoló, harmonizáció, nemzetközi szabályozás
JEL kódok: F02 F29


The economic processes and the globalization in the 20th century have raised the need of harmonization in many areas of economy. That happened also in accounting, where were different regulation systems in the countries because of the different economic and legal systems. The preparation and translation of financial reports according to different regulatory systems caused additional work and costs for the companies. These facts have started the harmonization process in the 1970s in Europe. The harmonization takes place at several levels. On the one hand the European Economic Community has made its directives, on the other hand the International Accounting Standards Committee (nowadays International Accounting Standards Board) made its Framework and the IAS/IFRS to unify the regulation and the practice of accounting in Europe. In my study I review the process of harmonization on both sides.

KEYWORDS: accounting, financial report, harmonization, international regulation
JEL Codes: F02 F29A tanulmány letöltése / Full text download