DOI: 10.21637/GT.2015.00.05.


Számvitel és könyvvizsgálat

Accountancy and Audit


TÓTHNÉ SZABÓ Erzsébet


A piacgazdaság működtetéshez elengedhetetlen, hogy a piaci szereplők számára megfelelő minőségű információ álljon rendelkezésre a gazdálkodók vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetének alakulásáról. Ezen információkat a „pénzügyi számvitel” szabályozott előírási szerint készített és nyilvánosságra hozott számviteli beszámolók szolgáltatják. A számviteli beszámolók (pénzügyi kimutatások) által nyújtott kép megbízhatóságát, a valóságnak megfelelő voltát számos előírás és garanciális elem szolgálj a. Az egyik ilyen garanciális elem a független könyvvizsgálat intézménye. A tanulmány a könyvvizsgálat és a számvitel kapcsolatát mutatja be, ismerteti a könyvvizsgálatra vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozást, valamint a legfontosabb szakmai előírásokat. Bemutatja, hogy melyek azok a könyvvizsgálati módszerek, eljárások, amelyek képessé teszik a könyvvizsgálót, hogy véleményt tudjon alkotni a számviteli beszámolókról.

KULCSSZAVAK: számviteli információ, könyvvizsgálat, független könyvvizsgálat, pénzügyi kimutatások ellenőrzése
JEL kódok: M41, M49


The quality of information available to economic agents with regard to the financial position and performance of companies and businesses is of vital importance to the proper functioning of market economies. This information is contained in the financial statements prepared and disclosed in accordance with the regulations on financial accounting and reporting. Several regulations and safeguards are in place to guarantee that the view provided by the financial statements is a true and fair one. Independent audits are one of these safeguards. In addition to giving an overview of international and domestic audit – as well as the most important technical – regulations this paper aims to highlight the links and connections between financial auditing and accounting. In this paper I will present audit methods and processes enabling the auditor to form an opinion on the financial statements.

KEYWORDS: accounting information, financial audit, independent financial audit, auditing financial statements
JEL Codes: M41, M49A tanulmány letöltése / Full text download