DOI: 10.21637/GT.2015.00.04.


Számviteli informatika

Accounting Informatics


POLYÁK Imre


Jelen tanulmányban összefoglaljuk a számviteli alkalmazások legfontosabb trendjeit, és definiáljuk az alapvető összefüggéseket, amelyeket az egyes rendszerek szervezésekor figyelembe kell venni. Fontos trend, hogy bár a piacon elég sok számviteli célú alkalmazás található, ezek alapfunkciói közelednek egymáshoz, tekintettel arra, hogy az alapul szolgáló üzleti folyamat homogénnek tekinthető. A jelen dolgozatban arra teszünk kísérletet, hogy ezt a közös részt próbáljuk megragadni.

KULCSSZAVAK: üzleti szoftver, könyvelés, számviteli információ
JEL kódok: C81, C88


We are summarizing in this study the most important trends of the accounting purpose applications, and the fundamental correlations are investigated as well, that must be taken into consideration organising that systems. There is an important trend, that there are many accounting purpose systems on the market, but it’s fundamental functions are converging, having regard to the fact, that the underlying business process considered to be homogenous. In that study we attempt to discover this common part of these systems.

KEYWORDS: business software, bookkeeping, accounting information
JEL Codes: C81, C88A tanulmány letöltése / Full text download