DOI: 10.21637/GT.2015.00.03.


Számvitel és jogalkotás Magyarországon a rendszerváltozás után

Accountancy and Legislation in Hungary after the Change of Regime


BORBÉLY Katalin


A cikk bemutatja a magyar számviteli jogalkotás folyamatát az elmúlt 25 évben, legjellemzőbb sajátosságait, problémáit, és a szakmajelentős képviselőinek véleményét. Megvilágítja azt a hátteret is, amiben a folyamat lezajlott és azokat a tipikus regionális tényezőket, amelyek befolyása jelenleg is érezteti hatását, az eurokonformitás és a számviteli harmonizációs folyamat ellenére.

KULCSSZAVAK: számvitel, jogalkotás, befolyásoló tényezők
JEL kódok: K29, M49


The article shows the process of the accounting regulation in Hungary after the change of regime involving the most important features, problems and opinion of well-known experts. It highlights also the background of profession and the typical influencing factors in the Central-European region whose effects are coexist with Euro-conformity and the harmonization of accounting.

KEYWORDS: accounting, legislation, factors influencing
JEL Codes: K29, M49A tanulmány letöltése / Full text download