DOI: 10.21637/GT.2015.00.02.


Számvitel és adózás, különös tekintettel a nyilvántartási és adókötelezettségek kapcsolatára

Accountancy and Taxation, in Particular Connection with Keeping Records and Tax Liabilities


AMBRUS Rita Anna


Az ókorban a számvitel elsősorban a tulajdonosok számára volt fontos. Az adózás elterjedését követően viszont az adóalapot is a számviteli nyilvántartások határozzák meg, erre van szükség az adókötelezettség ellenőrzése során is, vagyis nem tudunk pontos adóbevallást készíteni a nyilvántartások megfelelő vezetése nélkül. A magyar adórendszer bonyolult, de a kis- és középvállalkozások vannak olyan speciális adózási lehetőségek, amellyel egyszerűsíthetik az adminisztrációs kötelezettségeiket. A törvények és más előírások folyamatos változása miatt a tanácsadók felelőssége nagy.

KULCSSZAVAK: adóalap, bonyolult, felelősség
JEL kódok: E62, H25, K34


In ancient times, accounting had a big importance especially for the owners of properties. Since becoming of the taxation has generally, even the tax base is determined by the records of accounting and it is necessary while the tax liability is monitoring as well. It means one cannot create accurate tax return without keeping adequate records. The Hungarian tax system is complicated, but there are some special options for SMEs to prepare their administration and accounting simply. The laws and other regulations are changing continuously so the responsibility of a consultant is high.

KEYWORDS: tax base, complicated, responsibility
JEL Codes: E62, H25, K34A tanulmány letöltése / Full text download