DOI: 10.21637/GT.2014.3.05.


A barnamezők jelenlétének munkaerőpiaci hatása

Social and Economic “Brownfields”


HEGYI-KÉRI Ágnes


A dezindusztrializáció következményeként válságba került területek – régi iparvidékek – közös belső jellemzőkkel írhatók le, amelyeket a barnamezők létrejötte és a humán potenciál meggyengülése. Cikkemben elsődleges figyelmet fordítok a dezindusztrializáció nyomán lét rejött barnamezőknek, és azok munkaerő-piaci aspektusának. A negatív dezinduszt rializációs régiók közül Magyarországon kettő helyezkedik el: az Észak-magyarországi és a Dél-dunántúli régió. Az említett két régió esetében részletesen megvizsgálom az ipar leépülése után létrejövő barnamezős területek hatását a munkaerőpiacra. Ehhez a Local Moran’s I térbeli autokorrelációs mutatót használom fel. Feltételezésem ugyanis, hogy az ipari depressziós területek revitalizációjához szükséges azok munkaerőpiaci helyzetének részletes vizsgálata is. A barnamezős területek vizsgálatánál fontosnak tartom a szomszédsági viszonyok és hatások számszerűsítését, ugyanis az egykor működő parterületekre a közeli térségekből jelentős munkaerő ingázott. A Local Moran’s I kiszámításánál a szomszédsági mátrix (vezérszomszédságot veszem figyelembe) alkalmazása mellett a távolsági súlyok helyett a barnamezős területek kiterjedését használom fel.

KULCSSZAVAK: dezindusztrializáció, ipari depressziós kistérségek, Local Moran’s I

The regions in depression due to deindustrialisation – the old industrial regions – can be defined by common internal characteristics, characterised by brownfields springing into existence, dwindling human potential. The primary focus of my article is the rust belts appearing following deindustrialisation, the brown belts and their complex revitalization, especially in the aspects of the labour market. I aim to prove the correlation between the brownfields and the labour market on the subregional level in Hungary with two regions characterised by negative deindustrialization. I used Local Moran’s I to analyse regional autocorrelation between brownfields and labour market indicators. Furthermore, I discuss micro regions smitten by industrial depression in detail. I analyse the following hypothesis in this article: in Hungary brownfields came into being following deindustrialisation, especially negative deindustrialisation, which influence the labour market of the region on the micro regions level.

KEYWORDS: deindustrialisation, depressed micro regions, Local Moran’s I


A tanulmány letöltése / Full text download