DOI: 10.21637/GT.2014.3.04.


Az innováció akadályozó tényezői Magyarországon

Obstacles of Innovation in Hungary


KISS János


A cikk bemutatja a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképességi Kutató Központjának „Versenyben a világgal 2013” kutatása alapján a hazai innováció legfontosabb akadályozó tényezőit. Az 1997-ben induló kutatássorozat ötödik körében is megkérdeztük a vállalatokat, hogy az általunk felsorolt elemek milyen mértékben gátolják megítélésük szerint innovációs tevékenységeiket. A legnagyobb problémának, akárcsak előző 2009-es felmérésünk alkalmával, az állam nem megfelelő hozzáállását tartották a vállalatok (adózatást, törvények, előírások). További fontos tényezőt jelentenek a pénzügyi nehézségek, amit a magas innovációs költségek és a külső és belső finanszírozási források hiányának magas em lítettsége jelez. Regressziós egyenletekkel vizsgáltuk, hogy az egyes akadályozó tényezők fontosságának megítélésére milyen hatással van a vállalatméret, a külföldi tulajdon, az exportintenzitás, az állami innovációs támogatás és az innovációs együttműködés.

KULCSSZAVAK: innováció, Magyarország, ordinális logit regresszió

The paper is based on a survey – “In Global Competition 2013” – that has been carried out by the CUB Competitiveness Research Centre. This is the 5th round of our research program. The aim of my paper is to reveal the main hampering factors of innovation in Hungary. The companies were asked to indicate how important they considered the hampering factors listed on the Survey. Our main conclusion is that the companies are unsatisfied with the government’s role in innovation, its taxation policy and the laws and regulations. Cost factors are the other important impediments, as the lack of funds within the company, the lack of finance from outside sources and the too high innovation costs. We applied regressions to examine the impact of size, ownership, export intensity, public financial support and innovation cooperation on the importance of hampering factors.

KEYWORDS: innovation, Hungary, ordinal logit regression


A tanulmány letöltése / Full text download