DOI: 10.21637/GT.2014.3.03.


Versenyképességi modellek a turizmusban

Models of Competitiveness in Tourism


EGYED Krisztián


A 21. században erős verseny jellemzi a turisztikai szektort. A turista tájékozottsága és individualizmusa következtében egyre öntudatosabbá vált. Személyre szóló, magas minőségű és magas ár/érték arányú, komplex szolgáltatáskínálatot keres. A növekvő kínálat és a hagyományos kommunikációs csatornák telítődése ugyanakkor azonosíthatatlanná tette a különböző desztinációk és szolgáltatók ajánlatait. Az erős versenyben kizárólag a jól azonosítható, egyedi vonzerővel – ún. USP (unique selling proposition) –, és az ahhoz kapcsolódó magas minőségű komplex szolgáltatáskínálattal rendelkező desztinációk lehetnek sikeresek. A termék és kommunikáció konzisztenciájának biztosítása mellett az egyediséget hangsúlyozó különleges, célcsoport-specifikus üzenetet, megoldásokat és csatornákat kell alkalmazni a kommunikáció során. Jelen írásommal célom a versenyképesség definiálása a turizmusban, a desztinációk versenyképességét jelző, annak rendszerét ábrázoló elméleti modellek bemutatása, valamint ezeken keresztül a olvasók (közös) gondolkodásra ösztönzése saját desztinációjuk versenyképességének értékelése témájában.

KULCSSZAVAK: versenyképesség, turizmus, indikátorok, desztináció

The 21st century is characterized by strong competition in the tourism sector. Tourist as a result of his awareness and individualism has become increasingly assertive. The personalized complex service supply has been looked for on high quality and high price/ratio of performance. However, the unidentifiable different destinations and service offers have takes by the increasing supply and saturation of the traditional channels of communication. Those destinations can be successful in strong competitions which have prosessed by well-identified – with USP (unique selling proposition) – unique charm and high complex service supply. In addition to ensure the consistency of product and communication are supposed to work woth pronouncing the uniqueness of specific, target-specific messages, solutions and channels by communication. The goal of my paper is to define and show the competitiveness in tourism by competitiveness indicator of destination with using theoretic models, and of course the paper would like to stimulate our reader on common thinking in the assessment of competitiveness of their destinations.

KEYWORDS: competitiveness, tourism, indicators, destination


A tanulmány letöltése / Full text download