DOI: 10.21637/GT.2014.3.02.


Etikus befektetések, etikus bankok

Ethical investments, ethical banks


JUHÁSZ Zita


Bár a fejlett nyugat-európai országokhoz képest megkésve, de Magyarországon is megjelentek a vállalatok társadalmi felelősségvállalását ösztönző társadalmilag felelős beruházásokat tartalmazó etikus alapok (SRI). A külföldi példákat alapul véve szerepük várhatóan erősödni fog. Ez remélhetőleg pozitív hatással lesz a hazai vállalatok társadalmi felelősségvállalás terén tett erőfeszítéseire is, noha meglehetősen kevés vállalat van bevezetve a tőzsdére. Ezen a módon leginkább azokra a vállalatokra lehet jelentős hatást gyakorolni, amelyek nyílt részvénytársaság formában működnek. Közvetetten azonban más társasági formák esetében is gyorsíthatja a folyamatot, hogy a vállalatok felismerjék a társadalmi felelősségvállalás fontosságát. Az etikus bankok teljesen más tevékenységet végeznek: ők olyan vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek hiteleznek, akik a hagyományos pénzügyi szektor standardjai alapján hitelképtelennek minősülnének. E kategóriába tartozik Magyarország első közösségi bankja, a Magnetbank, amely egyelőre csekély mértékben tudja e célt megvalósítani. De már van képviselője Magyarországon az etikus bankoknak. Érdemes ezért megismerni őket, céljaikat, működésüket.

KULCSSZAVAK: vállalati társadalmi felelősségvállalás, pénzügyi szektor, finanszírozás, etikus bankok, etikus befektetések

Although compared to the developed Western European countries late, but appeared also in Hungary ethical funds with investments in socially responsible companies to encourage corporate social responsibility (SRI). Will be based on foreign examples expected to increase in view of their role. This will hopefully have a positive impact in the area of corporate social responsibility efforts of domestic companies, although very few companies are listed on the stock exchange. In this way, most of those companies may have a significant impact on operating in an open joint stock company form. Indirectly, however, in the case of other types of company can accelerate the process that companies recognize the importance of corporate social responsibility. Ethical banks perform a completely different activity: they are businesses, civil organizations to lend to individuals who are unab le to qualify as a credit on the basis of the traditional financial sector standards. This category includes the first community bank in Hungary, the MagnetBank, which is still marginally able to achieve this goal. But it is representative of Hungary, ethical banks. It is worth, therefore, to learn about them, their goals, their operations.

KEYWORDS: corporate social responsibility, financial sector, ethical banks, ethical investments


A tanulmány letöltése / Full text download