DOI: 10.21637/GT.2014.3.01.


Európa – A centrum–periféria kapcsolat kereskedelmi kérdései

Europe – The Commercial Questions of the Centre-Peripheral Relations


CZEGLÉDY Tamás


A centrum–periféria–félperiféria viszony történelmi okokra vezethető vissza. Az európai gazdaság motorjai kezdetben az ipari forradalomban élenjáró országok voltak. A két világháború és az az utáni újjáépítés megviselte, de össze is kovácsolta a nyugati országokat, felismerték azon érdekeiket, amelyek mentén az integráció lehetőséget adott a gazdasági fellendülésre és a modern fogyasztói társadalom kialakítására. A volt Szovjetunió érdekszférájába vont országok másfajta fejlődési utat jártak be, központosított és irracionális fejlesztési tervek mentén, melyek a 80-as évekre tarthatatlanná váltak. Nyilván ebben a fegyverkezési versenynek és a világpiaci árak emelkedésének is jelentős szerepe volt, de a forráshiányos torz gazdaságok mégis abban reménykedhettek, hogy a rendszerváltással bekövetkezett gazdaságpolitikai nyitás a gondokat orvosolni fogja, és a kapott támogatásokra alapozva egy gyors fejlődési utat bejárva a kereslet-kínálat alapú exportorientált gazdaságokban az árak növekedését a bérek növekedése behozza.

KULCSSZAVAK: kereskedelem, centrum–periféria, fejlődés, jólét

The center–peripheral–semi-peripheral relationships have historical backgrounds. The leading countries of the industrial revolution were the European economy at the beginning. The two world wars and the reconstruction after made them torn but also rejuvenate. These countries recognized the current interests which mean the opportunities of the integration to the economic recovery and the establishment of a modern consumer society. The countries of the former Soviet Union’s sphere were forced to a very different development path. Along with centralized and irrational development plans this became controversial in the ’80s. Obviously this arms race and the rise of the world market prices can have a signii cant role, but the distorted economies lacking invested capital still hoped that the economic problems will perish after the opening. The growth of prices catching up on wage increase was planned on a quick development based on the received aid and bringing supply and demand balanced in each export-oriented economy.

KEYWORDS: EU, commerce, center–periphery, development, wealth


A tanulmány letöltése / Full text download