DOI: 10.21637/GT.2014.2.03.


A válság és a társadalmi konfliktusok összefüggései, válságmenedzsment Horvátországban

Crisis, Social Conflicts and Crisis Management in Croatia


LŐRINCZNÉ BENCZE Edit


Horvátország a Nyugat-Balkán régió legfejlettebb államaként 2013. július 1-től az Európai Unió tagja lett, de a csatlakozással egyidejűleg mélyülő gazdasági problémákkal kell megküzdenie. Ezek csak részben köszönhetőek a világméretű gazdasági válságnak, melynek hatásai 2009 elejétől gyűrűztek be az országba. Valójában a válság csak felszínre hozta azokat a súlyos és megoldatlan kérdéseket, melyek a piacgazdaságra történő átállás során keletkeztek. Bár az állam hosszú idősoros gazdasági mutatói az ezredfordulótól kezdve pozitív mérleget mutattak, valójában a válsággal súlyosbított későn megkezdett és be nem fejezett reformoknak, a részlegesen megvalósuló strukturális átalakulásnak, a prociklikus gazdaságpolitikának köszönhetően, a 2009-ig tartó expanzív időszakot követően Horvátország hanyatló növekedési pályára állt és hosszantartó és mély válságba került.

KULCSSZAVAK: horvát gazdaság, prociklikus gazdaságpolitika, makrogazdasági mutatók, munkanélküliség, szegénység

After the political stabilization and the renewal of the transition process in the late 1990s and early 2000s, Croatia has achieved considerable economic progress. The country witnessed relatively high annual growth rates in the pre-crisis period (2002-2007), averaging a 4,00% GDP growth. However it was based mainly on high domestic consumption linked to fast credit growth and a high increase in real wages, on cheap international capital and loans and the liberalization of foreign trade and financial markets. Despite the country’s improvements the reforms came to a halt at an early stage in 2009 due to the economic crisis. The country’s economy has been declining since then which is reflected not only in the state’s macroeconomic indicators but also in increasing in the poverty rate. In order to improve the country’s competitiveness, market oriented economic reforms should be finished. The business enviro nment needs to be strengthened, as well as R&D, innovation, FDI and private capital in order to further stimulate the economy.

KEYWORDS: procyclical economic policy, macroeconomic indicators, long run recession, structural reforms, poverty, social welfare


A tanulmány letöltése / Full text download