DOI: 10.21637/GT.2014.2.01.


Csángók és husziták a Magyar Királyság perifériáin: Migráció az Aranykorban

„Csangos“ and „Hussites“ at Periphery of Hungarian Kingdom: Migration of Golden Ages


VARGA Norbert


A magyar történelem kataklizmáinak köszönhetően Magyarország jelenlegi határa nem esik egybe a magyar társadalom, kultúra és nyelv földrajzi elhelyezkedésével. A 21. század elején az is zavart kelthet a történelem iránt kevésbé érdeklődő olvasók körében, hogy a Magyar Királyság határa államiságunk első fél évezredében sok esetben még a Kárpát-medencét is átlépte. Ennek tanújele a magyarság egy különleges néprajzi, nyelvi csoportja: a csángók. A tanulmányban arra kerestem a választ, hogy a moldvai csángók legősibb elemei milyen történelmi körülmények következtében kerültek a Kárpát-medencén kívülre, illetve hogy a migráció okai közül a politikai, a gazdasági vagy a vallási komponens élvezett-e elsőbbséget.

KULCSSZAVAK: csángó, huszita, vajdaság, egyház, királyság

Due to the cataclysms of Hungarian history the present state boundaries of Hungary do not coincide with the geographical location of the Hungarian culture, society and language. At the beginning of the 21st century it can also be ambiguous for readers not seriously interested in history that in the first five hundred years of our statehood the borders of the Hungarian Kingdom reached beyond even the Carpathian basin in several cases. A special ethnic and language group of Hungarians, the Csángó people give evidence of this specific historical situation. In my study I focus on the question what historical circumstances forced the Csángós to live outside the Carpathians and whether political, economic or religious components took priority of the causes of migration.

KEYWORDS: Csángó, Hussites, voivodeship, church, kingdom


A tanulmány letöltése / Full text download