DOI: 10.21637/GT.2013.4.07.


Megtakarításhoz kapcsolódó elméletek

Theories on savings


HORVÁTHNÉ KÖKÉNY Annamária – HORVÁTH Marianna – SZÉLES Zsuzsanna


A megtakarításokhoz kapcsolódó elméletek és gyakorlati megoldások aktuális kérdések, mind a háztartások, mind a vállalatok szempontjából. Ezért a következőkben a háztartási megtakarítások, illetve a vállalati költségcsökkentés főbb modelljeit, megközelítéseit mutatjuk be. Kutatásunk során a lakosság hosszú távú öngondoskodási szokásait, az azt befolyásoló állami ösztönző rendszer alakulását, az állam célirányos befolyásoló szerepét a háztartások pénzgazdálkodására, valamint ezek hatását elemezzük. Ennek kiindulópontjaként szeretnénk áttekinteni a lakossági pénzügyi megtakarításokhoz kapcsolódóan a különböző közgazdászok nézeteit, modelljeit. Mivel a vállalati megtakarítások leginkább a költ ségek csökkentéséhez kötődnek, ezek alapján mutatunk be különböző megtakarítási szemléleteket ellátási lánc megközelítés alapján. Az üzleti szférában a válság hatása a megtakarítási, költségcsökkentési megközelítésben és gyakorlatban, illetve az ellátási láncok szerveződésében is érzékelhető.

KULCSSZAVAK: megtakarítás, öngondoskodás, állami befolyásolás, vállalatok, ellátási lánc

In our paper there are different theories related to savings from the point of view of households and businesses. These are important questions in Hungary mostly in crisis time. In our research the long-term self-care habits of the population, the incentives of the state system and the role of the state to target influencing household’s financial management and their impacts are analyzed. As a starting point we would like to review the connection with a variety of household financial savings of different views and models. In the second part we present different approaches of saving in companies and in supply chain management that mainly focused on cost reduction. In the supply chains the impact of the crisis can be perceived on savings and practices too.

KEYWORDS: savings, self-care, state influence, companies, supply chain


A tanulmány letöltése / Full text download