DOI: 10.21637/GT.2013.4.06.


A jövedelmi szegénység és a nélkülözés kapcsolata

Income Poverty And Deprivation


BRUDER Emese


Az Eurostat által alkalmazott jövedelmi szegénység mutató azt hivatott mérni, hogy egy országban mekkora a szegénységi kockázattal rendelkezők (alacsony jövedelemből élők) aránya. Az Eurostat a szegénységnek egy relatív megközelítését alkalmazza. Számít azonban egy más jellegű mutatót is, az úgynevezett depriváltak arányát, amely különböző életkörülményekkel és megélhetéssel kapcsolatos tényezőkből képzett mutató. A deprivációs módszer a szegénység abszolút megközelítéséhez áll közelebb. Kevés információnk van azonban arról, hogy a két mutató szerint sze-génynek minősített egyének mennyiben egyeznek meg, illetve térnek el egymástól. A tanulmány a jövedelmi szegénység és a depriváció összefüggését vizsgálja. Az elemzés az EU-SILC 2010-es hullámának mikro-adatai alapján készült, melyet az Eurostat bocsátott rendelkezésre.

KULCSSZAVAK: szegénység, depriváció, jövedelmi szegénység

Income poverty indicators used by Eurostat is intended to measure the ratio of people, who are at-risk of povert y (people with low incomes). This measurement is a relative measurement approach. Eurostat calculates a different kind of poverty indicator as well, the so-called deprivation index, which is made up of different factors of the household related to living conditions and livelihoods. This method is closer to the approach of absolute poverty. There is little information available about to what extend these two categories overlap. The study examines the relationship between income poverty and the deprivation index, using correlation analysis, crosstabulation analysis, and the analysis of variance. The analysis bases on the 2010 wave of EU-SILC micro data provided by Eurostat released.

KEYWORDS: poverty, deprivation, income poverty


A tanulmány letöltése / Full text download