DOI: 10.21637/GT.2013.4.05.


Az innováció fogalmának történeti áttekintése

Historical overview of the concept of innovation


KERESZTES Gábor


Az innováció mindennapi része életünknek, még ha többségünk nem is veszi ezt sokszor észre. Egy biztos: az idők kezdete óta folyamatosan jelen van az emberiség történelmében. Ennek következtében számos tudóst késztetett arra, hogy külön vizsgálat alá vonja az emberi, technikai újítás, megújulás képességét, lehetőségeit. A dolgozat az innovációnak, mint társadalmi-közgazdasági-technikai fogalomnak a történeti áttekintését igyekszik bemutatni, az egyes tudósok vélekedése által.

KULCSSZAVAK: innováció, elméletek, történeti áttekintés

Innovation is part of our everyday lives, even if most of us do not even realize it. One thing is certain: from the beginning of time it has been continuously present in the history of mankind. As a result, many scientists did separate studies of the human, technical innovation, regeneration abilities and possibilities. This study presents a historical overview of innovation as a socio-economic-technical term through the beliefs of individual scientists.

KEYWORDS: innovation, theories, historical overview


A tanulmány letöltése / Full text download