DOI: 10.21637/GT.2013.4.04.


Kísérlet az innovatív tudás vizsgálatára

Examining the innovative knowledge


SZAKÁLY Tamás – KERESZTES Gábor


Mint köztudott az Európai Unió zászlajára tűzte az „Innovatív Unió” megvalósítását, melyet többek között a lisszaboni stratégiában is lefektetett. Ennek elengedhetetlen része az Unió lakosságának, főként fiatalságának ösztönzése az innovativitás, a modern tudás befogadására, sőt generálására, a vállalkozási kedv előmozdítására. Ezen dolgozat szerzői arra a nem könnyű feladatra vállalkoztak, hogy egy szűk körű kutatás keretében bemutassák a jelenkori magyar lakosság innovációs tudását, hajlandóságát.

KULCSSZAVAK: innováció, tudás, magyar, népesség

It is well known that the European Union set itself to become an “Innovation Union”, which goal was put in the Lisbon Strategy. An essential part of the plan is to promote innovation and modern knowledge, generate entrepreneurship in the EU’s population, especially in the youth. h e author of this work does not take an easy task: to present the innovative skills and willingness among the Hungarian population by a small-scale research project.

KEYWORDS: innovation, knowledge, Hungarian, population


A tanulmány letöltése / Full text download