DOI: 10.21637/GT.2013.4.02.


A Moore törvény a mikroelektronikai alkatrészipari innováció fejlesztésében

Moore’s Law in the development of innovation in microelectronics


HRONSZKY Imre


A tanulmány az irodalom kritikai elemzése útján azt keresi, hogy ennek az iparágnak milyen, tág értelemben vett menedzsment sajátosságai vannak. Ennek részeként megvizsgálja a Moore törvényről szóló narratívákat. Elhelyezi a Moore törvényt, pontosabban Moore „üzenetét” a mikroelektronikai alkatrészipar meghatározásában, mint iparági ellenőrző változókra vonatkozó ismeretet, amivel a műszaki innováció szabályozódik egy, az iparágra jellemző alapvető ellentmondás újratermelődésében. Az iparág ugyanis tartósan elköteleződött a műszaki fejlődés különös sebességű exponenciális fejlődése iránt. Ez egyrészt azzal jár, hogy az iparágnak különlegesen nagy és egyre nagyobb követelményeket támasztó, nagyon sokfelé elágazó és sokdimenziós, elengedhetetlen koordinációs és ütemtartási feladatokat kell megoldania. Tehát gyakorlatilag klasszikusan előreláthatóan és tervezhetően kell működnie. Másrészt a koordináció igényeihez ugyancsak illeszkedő ütemben meg kell oldania a K+F során ismételten és egyre inkább fellépő kockázatok, különösen a „mély bizonytalanság” rendkívül változatos formáinak kezelését. Mindenekelőtt hangsúlyozva a Moore törvény szerepét a történetben, a tanulmány fontos részletekben megerősíti vagy megkísérli módosítani a kialakult narratívákat.

KULCSSZAVAK: innováció, gazdasági fejlesztés, ipar, Moore törvény

Based on critical assessment of the literature, the study looks for special, broadly spoken management features of this industry sector. As part of this endeavor, it investigates into the narratives on Moore’s law. It puts Moore’s law, actually Moore’s „message” in the self-determination of the semiconductor industry as knowledge of some sectoral control variables, having a most basic role role in the regulation of the reproductive dynamics of a contradiction typical for this industry sector. This means that enduring commitment in the exponential development of special speed of the sectorial technological development on the one side has repeatedly been requested the solution of unavoidable coordination tasks including the tasks of keeping pace. These coordination tasks are very high and set always stronger requirements. They fork in many different directions and have many dimensions. On the other side, the repeatedly emerging problems of risks, especially the treating of various forms of „deep uncertainty” are also to solve, also in the pace of the coordination needs. The study partly reinforces the available narratives, but partly suggests modifications to them, concerning important details dealing with the multiplicity of the roles Moore’s law has got to fulfil.

KEYWORDS: innovation, economic development, industry, Moore’s Law


A tanulmány letöltése / Full text download