DOI: 10.21637/GT.2013.4.01.


Innováció és kreativitás

Innovation and Creativity


SZÉKELY Csaba


Az innováció a gazdaság fontos hajtóereje, amely napjaink globális társadalmi és gazdasági viszonyai között meghatározó versenytényezővé vált. A Schumpeter által először használt fogalom sok tekintetben átalakult és kiegészült, de a lényege nem változott meg. Az innováció alapja valamilyen új elképzelés, ötlet vagy találmány, amely termékeken vagy szolgáltatásokon, esetleg az átalakított rendszereken keresztül kerül el a felhasználókhoz, akik ezáltal hatékonyabb, fejlettebb, kifinomultabb megoldásokhoz jutnak, s ezek révén jobban kielégíthetik szükségleteiket. Ezzel párhuzamosan az innovációkat alkalmazó, bevezető vállalatok, közösségek, régiók versenyelőnyökhöz jutnak, ami az innováció diffúziójának fontosságát emeli ki. Újabban egyre többen ezt a „másodlagos” tevékenységet tekintik innovációnak, és lassan háttérbe szorul az invencióhoz, az egyéni képességekhez, a kreativitáshoz kapcsolódó megközelítés. Érdemes azonban megtalálni a megfelelő egyensúlyt az ötletek megszületés ének, továbbfejlesztésének, alkalmazásának és széles körű elterjesztésének fázisai között a fejlődés töretlen biztosítása érdekében.

KULCSSZAVAK: innováció, innovációs modellek, kapcsolathálók, kreativitás, kreatív technikák

Innovation is an important driving force of the economy, which has become a main competitive factor in the current global social and economic regime. The term used first by Schumpeter has been transformed and supplemented in many ways but the essence of it has remained the same. The basis for innovation is a new idea, concept or invention which finds ways to consumers through products, services or transformed systems, who thus get more efficient, developed, sophisticated solutions to satisfy their needs. Simultaneously, the companies, communities, regions introducing and using innovations obtain competitive advantages, which highlights the importance of distributing innovations. Lately, this “secondary” activity is considered as innovation and the classical approach of innovation, which in connecting to the invention, individual skills and creativity has been slowly relegated to the background. However, it is worth finding an appropriate balance between the phases of birth, development, use and widespread dissemination of ideas in order to ensure continuous development.

KEYWORDS: innovation, creativity, economy


A tanulmány letöltése / Full text download