DOI: 10.21637/GT.2013.2-3.03.


A nonprofit szektor: szerepeltérések a világban

The non-profit sector – different roles and functions in the world


JUHÁSZ Zita


Lassan 25 éve lesz, hogy a rendszerváltás során újra kellett gondolni a civil szektorral kapcsolatos kérdéseket és módosítani kellett a jogszabályi hátteret. A nonprofit kutatások ma magas színvonalúak Magyarországon és a nonprofit szervezetek jogi, gazdasági, társadalmi vetületben vizsgálva akár három önálló diszciplínaként foghatóak fel. E tudományok jelen vannak a felsőoktatás több ágában, így a gazdaságtudományok területén is. A szektor erősödése és sajátosságainak kutatása az Egyesült Államokban kezdődött meg a ’60-as években és ma is vezető szerepet tölt be e téren. Egyetemi kurzusokon oktatva nem nehéz észrevenni, hogy az oktatható könyvek, tananyagok erősen átitatottak az amerikai nonprofit szektor sajátosságaival. Ilyen sajátosság például a szolgáltató funkciók fontosságának nagyobb hangsúlya az érdekérvényesítő, önkifejező funkcióval szemben. A szektor sokszínűsége, országonkénti eltérései, rugalmas viszonyulása a gazdasági, társad almi viszonyokhoz értékes tulajdonságok, e tanulmány kísérlet egyes oktatott témakörök árnyalására. Meglepő módon, talán éppen az Egyesült Államokban készül a legtöbb nemzetközi összehasonlítás és kutatás, azonban Magyarországon ebből meglehetősen kevés jelenik meg.

KULCSSZAVAK: civil szervezetek, nonprofit szféra, nonprofit kutatás, oktatás

It will be soon 25 years ago when ended the communist regime and had to rethink the asks connection with civil sector and had to change the civil law, acts. The nonprofit researches are very high-toned in Hungary. If we examine the nonprofit organizations in different ways – legal, social, economical way – we can define three different disciplines. The growing of the sector and the researches of specialties started from the United States. The civil sector is varied and it is in every country quite another. This paper is an experiment for toning the educated topics.

KEYWORDS: civil organizations, non-profit sphere, non-profit research, education


A tanulmány letöltése / Full text download