DOI: 10.21637/GT.2013.2-3.02.


A szellemi tőke szerepe a posztindusztriális társadalomban

The role of intellectual capital in the postindustrial society


KISS Danuta


A posztindusztriális társadalom termelési viszonyainak egyik fő jellemzője a szellemi tőke, illetve a fogalmi körébe tartozó tőke fajták jelentőségének növekedése. Ennek a láthatatlan és nehezen mérhető, de annál fontosabb tényező témájával több szerző foglalkozik. A kutatók a szellemi tőke jelentőségét a humán, a szervezetek és kapcsolatok területén vizsgálják. A szakirodalmi bőség ellenére nincs egységes álláspont a fogalom tartalmát és értelmezését illetően. Az új tőkefogalmak egyrészt szélesebb társadalmi és emberi értelemben használhatók, másrészt a vállalati termelési viszonyokra érthetőek. Több modell létezik, amelyek alapján számtalan módszert dolgoztak ki a vállalati szellemi tőkéjének meghatározására és értékelésére. A legnagyobb kihívást az emberi tőke legfőbb részét alkotó tudás feltárására és eredményessége mérési módszereinek kidolgozása jelenti. A termelés eredményességét befolyásolja a különböző tőkefajták egymásra gyakorolt hatása is. A versenyképességet és társadalmi haladást figyelő indexek is foglalkoznak a szellemi tőke mutatóinak vizsgálatával.

KULCSSZAVAK: szellemi tőke, emberi tőke, tudástőke, emberi tőke értékelése

One of the main characteristic of the postindustrial society’s production relationships is the increasing importance of the intellectual and other kinds of capital. Many authors write about this invisible and immeasurable, but still a factor of great importance. The importance of the intellectual capital is analyzed by researchers in the human, company and relations fields. Despite the great amount of publications there is no consensus about the contents and interpretation of the category. The new concepts of capital can be interpreted in a wider social and human approach, and also as the concepts of a company’s production relationship. Plenty of methods for estimation and evaluation of the intellectual capital of a company are developed on the base of several models. The biggest challenge is developing methods of exploration, knowledge and evaluation its efficiency as the most essential part of the human capital. The various kinds of intellectual capital can be converted into each other which have also impacted on productivity. The indicators of the intellectual capital are being examined by the world competitiveness and the social development watching indexes.

KEYWORDS: intellectual capital, human capital, knowledge capital, assessment of human capital


A tanulmány letöltése / Full text download