DOI: 10.21637/GT.2013.1.08.


Informális gazdasági magatartások és szívességi szolgáltatások egy interetnikus erdővidéki faluban

The Level of Reciprocity in Informal Economic Behaviors and Non-economic Services: The Case of an Inter-ethnical Transylvanian Village, Magyarhermány


KULCSÁR László – VARGA Norbert – OBÁDOVICS Csilla


A tanulmány alapjául szolgáló vizsgálatot 2010 szeptemberében végezték a szerzők egy falukutató tábor keretében Erdővidéken. Magyarhermány lakossága két kulturális csoportból tevődik össze: székelyek és cigányok. A román lakosság nem jelentős. A két etnikum viszonyát a szakiroda lom több módszerrel is megközelítette, a magyarhermányi kutatás pedig a gazdasági magatartásokon keresztül próbálta feltárni. Felfogásunk szerint a különböző kultúrák viszonyát, együttélését jól jellemzi az, hogy a mindennapokban megmutatkozó gazdasági tevékenységek során hol és milyen intenzitással érintkeznek egymással. Kérdőíves vizsgálatunk egy korábbi amerikai – magyar kutatás módszereit használta fel. Különböző szituációkban megmutatkozó gazdasági magatartásokat és szívességi szolgáltatásokat, azok szereplőit elemezve megállapítható, hogy a két kultúrához tartozó csoport nem él ugyan teljes elszigeteltségben egymástól, de érintkezésük csak a gazdasági magatartások, szolgáltatások igen szűk területére korlátozódik, elsősorban követve a hagyományos kapcsolódási pontok tevékenységeit. A cigányság nem kerül be a magyar társadalom „belső” köreibe, nem részese az informális gazdaság fontos területeinek, a személyes szolgáltatásoknak, és a szívességi kapcsolatoknak.

KULCSSZAVAK: helyi közösség, kölcsönösség, informális gazdasági viselkedés

The article based on a 2010 survey, implemented in Magyarhermány (Covasna county). The study was managed by the Social Science Research Center at University of West Hungary, Sopron, Hungary. The Research Center organizes so-called “village research camp” every year in Carpathian Basin. The participants are academic researchers, teachers and students from different Hungarian universities. This study focused on the intercultural relations of the main ethnic groups (roma and sekler) in Magyarhermány. The roma (gipsy) population is growing rapidly in Magyarhermány: In 1930 the roma population was 4,5% only, but more than 25% in 2010. In the first section of the paper we provide a short overview of social-economic history of Magyarhermány for better understanding of data interpretations. In the second section the most important survey results are presented. The main conclusions are: the interhousehold exchange (labor, products, services and favor) is very common and intensive in the sekler community, and it has become institutionalized as part of village social structure. The roma families are mainly excluded from this structure, and they can not to enter to this networks and to this economic and social system. The traditional roma economic activities, like gathering and crafting build a bridge between the two communities, but it is getting more narrow and rare because of modernization process.

KEYWORDS: local community, reciprocity, informal economic behaviour


A tanulmány letöltése / Full text download