DOI: 10.21637/GT.2013.1.04.


A tőkehelyzet és a tőkeszerkezet változása, s annak hatásai a GYSEV Zrt. gazdálkodására

The Capital Position and the Capital Structure Change, and its Effects to the Management of GYSEV


PATAKI László – LÉGLER Nikoletta


A tanulmányunkban a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. példáján keresztül vizsgáljuk a tőkehelyzet és a tőkeszerkezet változását, s annak a vállalkozás gazdálkodására gyakorolt hatását. Vizsgálataink során elsősorban a forrásállomány összetételének a feltárására, s annak időbeli változására helyezzük a hangsúlyt. Részletesebben kitérünk a saját tőke, hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek értékének és arányának alakulására, majd a tartós és átmeneti források egymáshoz való viszonyát elemezzük. Fontosnak tartjuk a vállalat jövedelmezőségi helyzetének az analizálását, mely segítségével megtudjuk, hogy a vállalaton belüli jövedelem milyen arányban oszlik meg a hitelezők és a tulajdonosok között. A tanulmányunkban kitérünk a pénzügyi ráfordításokon belül, a kamatkiadások értékelésére is. Végül a vállalat finanszírozási stratégiájának vizsgálatát végezzük el, s választ igyekszünk keresni arra a kérdésre, hogy mennyire tudatosan alakítják a vállalkozásnál az eszközök és a források lejárati struktúráját.

KULCSSZAVAK: tőkeszerkezet, jövedelmezőség, kamatkiadás

In the study we examine the change of capital position and capital structure through of the example of GYSEV. In our analysis we are focusing to identify the composition of liabilities, and its changes over times. We elaborating more detailed the changes in the long and short term liabilities value and rate, then we analyze the relationship of permanent and temporary sources. We consider important analyzing the corporate profitability situation, which drives us to know that how is the corporate income distributed among shared creditors and owners. In our study we mention among the financial expenses the interest costs too. Finally we examine the financial strategy of the corporation, and find the answer to the question, how consciously are managed at the company the assets and liabilities expiration.

KEYWORDS: capital structure, profitability, interest costs


A tanulmány letöltése / Full text download