DOI: 10.21637/GT.2013.1.03.


A tőkemegtérülés vizsgálata a megtérülési követelményből levezetett indikátor-mutatók segítségével

Analysis of Capital Return by Means of Indicators Derived from Return Requirement


JUHÁSZ Lajos


Az üzleti vállalkozásban a menedzserek számos döntést hoznak, melyek gazdasági események formájában jelennek meg és amelyeket a pénzügyi számviteli rendszer szigorú szabályok szerint rögzít. Ezt az adathalmazt információértékű erőforrásokká kell alakítani abból a célból, hogy segítségükkel a lekötött tőkére vonatkozó releváns döntések meghozhatók legyenek. A lekötött tőke a döntéshozatalban azért van fókuszban, mert egyrészt a piacon a hozamok tőkearányosan termelődnek, másrészt a források nyereségelvárásait is tőkearányosan képezik. A piacról becsülhető hozamelvárások és az üzletmenet során ténylegesen keletkező hozamok nem tőkére vetített értékelése torz gazdasági döntések meghozatalára vezethet. Jelen tanulmány a megtérülési követelményből levezetett releváns mutatók képzésének lehetőségeit ismerteti meg az Olvasóval.

KULCSSZAVAK: tőkemegtérülés, gazdasági döntések, piac

Managers make several decisions in business corporations that turn up in economic cases and are set by financial accounting system by strict rules. This data set have to be turned into information-worth resources in order that relevant decisions, related to fixed capital, could be made. Fixed capital is in center of decision making because of two reasons. On the one hand, market yields are generated on equity; on the other hand, profit requirements of resources are also calculated on equity. Evaluation of yield requirements estimated from the market, and real business yields not evaluated on equity, can lead to distorted economic decision making. This study presents calculating methods of relevant indicators derived from return requirement to the Leader.

KEYWORDS: capital return indicators, decision-making


A tanulmány letöltése / Full text download