DOI: 10.21637/GT.2013.1.02.


Kockázatkezelés és biztosítás

Risk Management and Insurance


VÉRTESY László


A tanulmány a kockázatokat és a kockázatkezelést általánosságban, átfogóan értelmezi, elemzi a biztosítási termékekben. A rövid fogalom-meghatározásokat követően kapcsolódnak össze a címben megfogalmazott kifejezések. A biztosítási termékekben, üzletszabályzatokban alkalmazott szubjektív és objektív kockázatok kezelési módszereinek feldolgozása a mindennapi nemzetközi és hazai üzleti gyakorlatból egyaránt indul ki. A világ gazdasági eseményei újraaktualizálták, -értelmezték ezt az összetett témakört a pénzügyi szektor valamennyi szegmensében. Ennek eredményeként egyrészt a kockázatkezelési megoldások keverednek, szektorközivé válnak; másrészt a jogtudományi és közgazdaságtani kategóriák egybeforrtak, szintézisük eredményei a biztosítási szerződések és a mögöttes joganyag rendelkezésiben jelentkeznek. A kockázatkezelési kultúra és kockázatkezelési rendszer megfelelő kidolgozása mára európai uniós követelmény is.

KULCSSZAVAK: kockázat, kockázatkezelés, biztosítás, kármegosztás

The study interprets and analyzes the risks and risk management in the insurance products in a general, comprehensive way. The terms outlined in title are connected after the brief definitions. The processing of the (risk)management methods of the subjective and objective risks applied in the insurance products, business rules is based on the daily practice, both in the international and domestic, Hungarian business life. The recent and present global economic events are re-updated, re-interpreted this complex topic in every segments of the financial sector. As a result, on one hand the risk-management solutions are mixed, and bear inter-segment character; on the other hand the law and economics categories are merged, the results of this synthesis are observed in the insurance contracts and the underlying legal sources. The culture and the development of an appropriate risk management system is now an EU requirement also.

KEYWORDS: risk, risk management, insurance, loss-sharing


A tanulmány letöltése / Full text download