DOI: 10.21637/GT.2012.00.09.


A vállalat elmélete

Theory of the firm


KÁLLAY Balázs


Mind a tudományos, mind a hétköznapi életben nap mint nap találkozunk a szóval: vállalat. Az újság a multinacionális vállalatok térhódításáról ír, a szomszéd fia vállalatot alapít, kiírásra kerültek az idei KKV-kat támogató pályázatok, miközben utasok millióit szállítja a BKV. Vállalat, vállalat és megint csak vállalat. Használjuk tehát a szót, de vajon tudjuk-e mit jelent? Mi az a vállalat? Miért jöttek létre? Mit csinálnak? Hogy működnek? A vállalat elmélete című munkám célja megvizsgálni, hogy a gazdálkodási szakirodalom mit felel ezekre a kérdésekre. A kérdésekre, melyeket először Coase vetett fel több mint 50 évvel ezelőtt (1937-ben), s azóta is számos vita tárgyát képezik közgazdász körökben.

KULCSSZAVAK: vállalatelmélet, neoklasszikus, tranzakciós költség, evolúciós, tudás

In the scientific and everyday life we can meet the word: firm. Newspaper is writing about spread of multinational companies, the son of our neighbor is establishing a corporation, new tenders supporting SMEs have been announced, whereas thousands of passengers are transported by BKV (Budapest Transport Company). Company, company and company. So we use this word, but do we understand what it is. What is the company? Why does it exist? What does it do? How does it work? The target of my lecture is to examine the modern management literatures’ answers to these questions. Questions, firstly posed by Coase more than 50 years ago (in 1937), and still the base of disputes in economist circles.

KEYWORDS: theory of the firm, neoclassical, transaction cost, evolutionary, knowledge


A tanulmány letöltése / Full text download